Wob-verzoek

De gemeente verstrekt al veel informatie via haar website en officiële publicaties zoals op de website www.officielebekendmakingen.nl. Maar misschien wilt u nog iets weten over het beleid of de dienstverlening van de gemeente?

Let op!Let op! Een aantal digitale formulieren voor bedrijven en organisaties werken op dit moment niet. Heeft u vragen? Neem contact op via info@gemeentemaashorst.nl.

U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van de bestuurlijke informatie of documenten. Dit heet een Wob-verzoek. U kunt een Wob-verzoek op 3 manieren indienen:

Voorwaarden Wob-verzoek

Uw verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Procedure Wob-verzoek

Uiteraard kunt u beginnen met telefonisch contact met ons op te nemen. Misschien kunt u de informatie al ergens vinden. Ook kan het zijn dat de Wob openbaarmaking niet toestaat: bijvoorbeeld als het de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen te zeer aantast.

Dient u een Wob-verzoek in, dan geeft de Wob de gemeente in de meeste gevallen 4 weken voor het nemen van een beslissing op uw verzoek. Die termijn kan verlengd of opgeschort worden.

Wordt uw verzoek toegewezen, dan kunt u de informatie op verschillende manieren krijgen. Denk aan: een kopie van een document, een samenvatting, uittreksel of een uitnodiging om de documenten te komen inzien. Als u kopieën vraagt, zal de gemeente hiervoor kosten in rekening moeten brengen.

Rechtsbescherming

Krijgt u met het besluit op uw verzoek niet alle informatie volgens uw Wob-verzoek? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Besluit de gemeente niet op tijd, de termijn van verlenging en opschorting daarbij meegerekend, dan kunt u ons in gebreke stellen. De gemeente moet dan alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen. Als dit niet gebeurt, kunt u direct beroep instellen bij de rechter.