De beste burgemeester voor Maashorst

Op dit moment heeft gemeente Maashorst nog een waarnemend burgemeester: Paul Rüpp. De bedoeling is dat hij aanblijft tot de gemeenteraad een nieuwe burgemeester heeft gevonden. De wervingsprocedure daarvoor is gestart. De gemeenteraad hoopt dat een nieuwe burgemeester in september 2022 kan worden benoemd en beëdigd.

Profielschets

In februari stelde een vertrouwenscommissie (samengesteld uit vertegenwoordigers van 10 van de 11 partijen die in de gemeenteraad zitten) een profielschets op. Die schets is een beschrijving van de voorwaarden waaraan een nieuwe burgemeester voor gemeente Maashorst moet voldoen. Daarin is ook de input meegenomen van de enquête die door 840 inwoners is ingevuld en de feedback van samenwerkingspartners zoals de veiligheidsregio en aangrenzende gemeenten.

Bekijk de profielschets nieuwe burgemeester gemeente Maashorst (PDF, 3.3 MB)

Nieuwe burgemeester na de zomer

De profielschets werd tijdens een extra gemeenteraadsvergadering op dinsdag 22 maart gepresenteerd, vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens overhandigd aan de Commissaris van de Koning Ina Adema. Op haar verzoek zal nu de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature officieel open stellen. De vacature verschijnt dan op verschillende websites (bijvoorbeeld op www.politiekeambtsdragers.nl ) en in de Staatscourant. Iedereen kan solliciteren, ook de waarnemend burgemeester. Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief met CV aan de commissaris van de Koning.

De vertrouwenscommissie maakt vervolgens een selectie uit de reacties, naar verwachting in twee rondes. Daarna wordt de voorkeurskandidaat door de Commissaris voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester dan in september 2022 kan worden benoemd en beëdigd.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?