Commissieleden niet-zijnde raadsleden

Commissieleden niet-zijnde raadsleden ondersteunen de raadsfracties en kunnen het woord voeren en deelnemen aan het politieke debat bij de commissievergaderingen en deelnemen aan andere raadsbijeenkomsten. De gemeenteraad benoemt de commissieleden niet-zijnde raadsleden. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?