Amendementen

Een raadslid kan tijdens een raadsvergadering een amendement indienen. Hiermee roept diegene op tot het wijzigen van een voorstel waarover besloten gaat worden (artikel 147b Gemeentewet). Een amendement kan worden ingediend bij de voorzitter van de raad, zolang de beraadslagingen in de raadsvergadering nog niet zijn afgesloten. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend, een zogenoemd subamendement. Als een meerderheid van de raad het (sub)amendement steunt wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld.

Onbekende lijst.