Ingekomen stukken

De post die aan de gemeenteraad gericht is, vindt u bij de ingekomen stukken. Bijvoorbeeld brieven van inwoners of (belangen)organisaties. Tijdens de raadsvergaderingen besluit de gemeenteraad over de wijze van afdoening.