Moties

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek van (een meerderheid van) de gemeenteraad wordt uitgesproken. Aan de motie kan degene die het verzoek indient (de initiatiefnemer) een oproep aan het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad toevoegen om tot actie over te gaan. Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering een motie indienen bij de voorzitter van de raad. Als een meerderheid van de gemeenteraad vóór de motie stemt, is deze aanvaard (goedgekeurd).

Onbekende lijst.