Schriftelijke vragen

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van B&W dat beleid goed uitvoert. Om zijn controlerende taak uit te oefenen, heeft de gemeenteraad een aantal middelen. Zo kan een raadslid schriftelijk politieke vragen stellen aan het college over allerlei onderwerpen. Op deze manier kan de raad duidelijkheid van het college krijgen over een bepaald onderwerp. De vragen worden schriftelijk beantwoord. Een raadslid kan vragen om mondelinge beantwoording tijdens de raadsvergadering.

Onbekende lijst.