Toezeggingen

Als een portefeuillehouder (burgemeester of wethouder) tijdens een commissie- of raadsvergadering toezegt iets te zullen doen of uitzoeken, wordt deze toezegging genoteerd door de griffier. Met behulp van het overzicht met toezeggingen houden (burger- en) raadsleden in beeld wat is toegezegd en of, hoe en wanneer deze afspraken zijn nagekomen. Zo kunnen zij de voortgang bewaken.