Rekenkamer

De rekenkamer heeft een belangrijke taak in de ondersteuning van de gemeenteraad. Van de taken van de raad – de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak – dient de rekenkamer als ondersteuning van de laatste twee. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De volgende vragen staan hierbij centraal: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan? En heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onderzoek

Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor onze gemeenteraad. De gemeenteraad kan onderzoeksonderwerpen aandragen. De rekenkamer bepaalt uiteindelijk zelf naar welke onderwerpen zij onderzoek doet en hoe zij het onderzoek uitvoert. De rekenkamer kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt.

De rekenkamer beschikt over een eigen budget en verricht gemiddeld twee à drie onderzoeken per jaar. De resultaten rapporteert de rekenkamer rechtstreeks aan de gemeenteraad met als doel om zijn functioneren, maar ook het gemeentelijk beleid te versterken.

Samenstelling

Momenteel worden de externe voorzitter en leden van de rekenkamer geworven (Deze link gaat naar een andere website). Nadat de voorzitter en leden door de raad zijn benoemd, kan de rekenkamer daadwerkelijk van start gaan.

Juridische basis

Op 3 januari 2022 heeft de gemeenteraad de rekenkamer (Deze link gaat naar een andere website) ingesteld. Op 14 juli 2022 is de vergoeding (Deze link gaat naar een andere website) voor de voorzitter en leden vastgesteld.

Contact

Heeft u een vraag voor of over de rekenkamer? Neem dan contact op met de rekenkamer via de griffie, Nathan Gradisen of Sandra Verhoef (griffie@gemeentemaashorst.nl) of 0413 - 28 10 33.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?