Rekenkamer

De rekenkamer heeft een belangrijke taak in de ondersteuning van de gemeenteraad. Van de taken van de raad – de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak – dient de rekenkamer als ondersteuning van de laatste twee. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De volgende vragen staan hierbij centraal: Is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan? En heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onderzoek

De rekenkamer is onafhankelijk. De rekenkamer bepaalt zelf naar welke onderwerpen zij onderzoek doet en hoe zij het onderzoek uitvoert. De gemeenteraad kan onderwerpen aandragen, maar uiteindelijk beslist de rekenkamer naar welke onderwerpen zij onderzoek doet.

Samenstelling

Deze informatie is nog niet bekend. 

Contact

Heeft u een vraag voor of over de rekenkamer? Neem dan contact op met de rekenkamer via de griffie, Henske Gloudemans (griffie@gemeentemaashorst.nl) of 0413 - 28 10 33.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?