Samenstelling gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad? Wie zijn deze raadsleden? En welke politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de raad? De gemeenteraad van Maashorst heeft 31 raadszetels. Momenteel zijn er elf politieke partijen vertegenwoordigd in de raad.

Om de 4 jaar kiest u, als inwoner van de gemeente Maashorst, de leden van de gemeenteraad. De kandidatenlijsten worden opgesteld door de lokale (afdelingen van de) politieke partijen. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich via deze weg verkiesbaar stellen.

Voorzitter en leden van de gemeenteraad

Foto Paul Rüpp

Paul Rüpp
Voorzitter

Forum voor Democratie

Aantal zetels: 1 www.fvd.nl/maashorst

De leden van de Commissie Ruimte, Economie en Financiën

Voorzitter: Maurits van den Bosch
Plaatsvervangend voorzitter: Dennis van Tiel

Commissieleden

Bekijk de geplande vergaderingen

Voor vragen over de Commissie Ruimte, Economie en Financiën kunt u contact opnemen met de commissiegriffier Henske Gloudemans (griffie@gemeentemaashorst.nl).

De leden van de Commissie Samenleving en Bestuur

Voorzitter: Karin Francken
Plaatsvervangend voorzitter: Gerhard Benneker

Commissieleden

Bekijk de geplande vergaderingen

Voor vragen over de Commissie Samenleving en Bestuur kunt u contact opnemen met de commissiegriffier Nicole Segers (griffie@gemeentemaashorst.nl). 

Commissieleden niet-zijnde raadslid

Burgerleden zijn commissieleden die géén lid zijn van de gemeenteraad. Zij zijn aanwezig bij commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten en ondersteunen de raadsfracties.

CDA

Voor de Dorpen

Maashorst Vooruit

VVD

UdenplusLanderd

PRO

Forum voor Democratie

Contact

Wilt u contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Ga naar Contact met de gemeenteraad.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?