Samenstelling gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad? Wie zijn deze raadsleden? En welke politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de raad? De gemeenteraad van Maashorst heeft 31 raadszetels. Momenteel zijn er elf politieke partijen vertegenwoordigd in de raad.

Om de 4 jaar kiest u, als inwoner van de gemeente Maashorst, de leden van de gemeenteraad. De kandidatenlijsten worden opgesteld door de lokale (afdelingen van de) politieke partijen. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich via deze weg verkiesbaar stellen.

Voorzitter en leden van de gemeenteraad

Rianne Donders
Rianne Donders
Voorzitter

De leden van de Commissie Ruimte, Economie en Financiën

Voorzitter: Maurits van den Bosch
Plaatsvervangend voorzitter: Dennis van Tiel

Commissieleden

Bekijk de geplande vergaderingen

Voor vragen over de Commissie Ruimte, Economie en Financiën kunt u contact opnemen met de commissiegriffier Henske Gloudemans (griffie@gemeentemaashorst.nl).

De leden van de Commissie Samenleving en Bestuur

Voorzitter: Karin Francken
Plaatsvervangend voorzitter: Ellen Troost/Emiel Jozephs

Commissieleden

Bekijk de geplande vergaderingen

Voor vragen over de Commissie Samenleving en Bestuur kunt u contact opnemen met de commissiegriffier Sandra Verhoef  (griffie@gemeentemaashorst.nl). 

Commissieleden niet-zijnde raadsleden

Burgerleden zijn commissieleden die géén lid zijn van de gemeenteraad. Zij zijn aanwezig bij commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten en ondersteunen de raadsfracties.

CDA

Voor de Dorpen

Maashorst Vooruit

VVD

UdenplusLanderd

PRO

Forum voor Democratie

GroenLinks

SP

 

De leden van de Auditcommissie

Voorzitter: Dennis van Tiel

Plaatsvervangend voorzitter: Ben Maathuis

Commissieleden

Arno Geurts van Kessel (CDA Maashorst)
Bas Keijzer (Maashorst Vooruit)
Ben Maathuis (Voor de Dorpen)
Dennis van Tiel (Jong Maashorst)
Genoveef Lukassen (GroenLinks)
Janco Bethlehem (Forum voor Democratie)
Victor Smits (VVD)

De auditcommissie heeft als doel met haar advisering over de planning- en control (P&C) cyclus (zoals de jaarrekening, kadernota, programmabegroting en bestuursrapportages) de kaderstellende en controlerende taken van de raad te faciliteren en te versterken.   

Voor vragen over de auditcommissie kunt u contact opnemen met de secretaris Henske Gloudemans (griffie@gemeentemaashorst.nl).

Contact

Wilt u contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Ga naar Contact met de gemeenteraad.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?