Samenstelling gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad? Wie zijn deze raadsleden? En welke politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de raad? De gemeenteraad van Maashorst heeft 31 raadszetels. Momenteel zijn er elf politieke partijen vertegenwoordigd in de raad.

Om de 4 jaar kiest u, als inwoner van de gemeente Maashorst, de leden van de gemeenteraad. De kandidatenlijsten worden opgesteld door de lokale (afdelingen van de) politieke partijen. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich via deze weg verkiesbaar stellen.

Forum voor Democratie

Aantal zetels: 1 www.fvd.nl/maashorst

Contact

Wilt u contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Ga naar Contact met de gemeenteraad.