Commissievergadering Samenleving en Bestuur 10 februari 2022

Plaats
Meeters/IBN, Hockeyweg 5 in Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Karin Francken

De vergadering is terug te luisteren via https://bit.ly/3ANfXAF

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

4 - Rondvraag

5 - Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

6 - Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

6.a - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord en Stichtingen

6.b - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Brabant Historisch Informatie Centrum

6.c - Raadsvoorstel Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant

6.d - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

6.e - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost

6.f - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

7 - Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

8 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?