Commissievergadering Samenleving en Bestuur 10 maart 2022

Plaats
IBN/Meeters, Hockeyweg 5 Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Karin Francken

Deze vergadering is na te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220310_1

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

4 - Vaststelling concept besluitenlijst commissievergadering S&B d.d. 10 februari 2022

5 - Openstaande toezeggingen en moties

6 - Rondvraag

7 - Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

7.a - Raadsinformatiebrief Onderzoek basisonderwijs in buurtschap 't Oventje Zeeland

8 - Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

8.a - Raadsvoorstel Aanwijzing Stichting Lokale Omroep Voor Uden (SLOVU) als lokale media-instelling

8.b - Raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting SAAM* Openbaar Onderwijs

8.c - Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp 2022

9 - Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

10 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?