Commissievergadering Samenleving en Bestuur 12 mei 2022

Plaats
IBN/Meeters, Hockeyweg 5 Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Gerhard Benneker

Deze vergadering is live te volgen via https://channel.royalcast.com/Maashorst

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

4 - Vaststelling concept besluitenlijst commissievergadering S&B d.d. 10 maart 2022

5 - Openstaande toezeggingen en moties

6 - Rondvraag

7 - Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

8 - Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

8.a - concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

8.b - Beleidskader Kansen Bieden, Uitgangspunten VVE en POV gemeente Maashorst

8.c - Beleidsplan Wet Inburgering

9 - Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

10 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?