Vergaderingen gepland

Overzicht van geplande vergaderingen
Datum Vergadering
4 juli 2022 Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
De begintijd is een geschatte tijd. De bijeenkomst vindt aansluitend aan de raadsinformatieavond plaats.
De vergadering is openbaar. Er wordt geen opname gestreamd.
Het agendapunt Versnellingsagenda woningbouw is niet behandeld tijdens de vergadering van de commissie REF van 16 juni. Het staat nu ter oordeelvormende bespreking op de agenda.
7 juli 2022 Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
Dit is een voorlopige agenda. De agenda wordt vastgesteld bij agendapunt 2.
De vergadering is live te volgen via:https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/upcoming.
7 juli 2022 Commissievergadering Samenleving en Bestuur
Dit betreft een conceptagenda welke vastgesteld wordt bij agendapunt 2.
14 juli 2022 Raadsvergadering
29 augustus 2022 Agendacommissie
8 september 2022 Commissievergadering Samenleving en Bestuur
15 september 2022 Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
19 september 2022 Agendacommissie
22 september 2022 Raadsvergadering
6 oktober 2022 Commissievergadering Samenleving en Bestuur
13 oktober 2022 Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
17 oktober 2022 Agendacommissie
20 oktober 2022 Raadsvergadering
3 november 2022 Raadsvergadering
Dit is een conceptagenda. Deze wordt vastgesteld bij agendapunt 2
10 november 2022 Commissievergadering Samenleving en Bestuur
17 november 2022 Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
21 november 2022 Agendacommissie
24 november 2022 Raadsvergadering
8 december 2022 Commissievergadering Samenleving en Bestuur
15 december 2022 Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
19 december 2022 Agendacommissie
22 december 2022 Raadsvergadering

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?