Commissie Vrijwilligerspenning

Vind je het ook belangrijk dat we als gemeenschap onze waardering kenbaar maken voor vrijwilligers? Geef je dan op als lid van de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst, die elk jaar kandidaten selecteert voor de jaarlijkse vrijwilligerspenning. Of laat het ons weten als je iemand kent die daarvoor in aanmerking komt.

Je kunt reageren tot 17 februari 2023. Stuur ons je motivatie en een kort cv waaruit jouw kennis van en betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk in jouw kern blijkt, via vrijwilligerspenning@gemeentemaashorst.nl.

NB.: per abuis is in eerdere berichten 17 maart gecommuniceerd, het moet dus zijn: de uiterlijk datum om te reageren is 17 februari 2023. 

Wat moet je kunnen/weten?

Je hebt een groot netwerk in je eigen kern en sterke affiniteit met vrijwilligerswerk (door zowel jongeren als volwassen inwoners van gemeente Maashorst) in één of meer van de categorieën die bij toekenning van de vrijwilligerspenning worden onderscheiden. Daarnaast ben je bereid én in staat om actief vrijwilligersorganisaties te benaderen. We willen hen immers overtuigen om kandidaten voor te stellen voor een vrijwilligerspenning. Ook ben je gezond kritisch bij het selecteren van de aanmeldingen en je bent een echte teamplayer in de samenwerking en afstemming met de andere commissieleden

Wat doet de Commissie?

De Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst bestaat uit minimaal zes leden (minimaal één per kern van gemeente Maashorst en maximaal twee per kern) en maximaal acht leden. Samen zorgen jullie (onbezoldigd) voor de selectie van alle aanmeldingen voor de vrijwilligerspenning. Daarnaast helpen jullie als ambassadeurs van de vrijwilligerspenning om verenigingen en vrijwilligersorganisaties erover te informeren.

De commissie komt minimaal vier keer per jaar bijeen, vooral in de periode maart-juni. De eerste bijeenkomst is een startvergadering bij aanvang van een nieuwe selectieperiode van kandidaten. Daarna volgt voor een vergadering waarin jullie de ingekomen aanmeldingen en wijze van beoordeling bespreken. En vervolgens komen jullie twee keer bijeen om jullie beoordeling van de aanmeldingen te bespreken en een definitieve selectie te maken. Uiterlijk eind april maken jullie een definitieve selectie. De geselecteerde kandidaten worden dan in mei voorgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. In juni volgt de uitreiking. Jullie worden als commissie vanuit de organisatie ondersteund door een vaste ambtelijke contactpersoon.

Meer informatie over de Commissie Vrijwilligerspenning: 

Over deze sollicitatieprocedure

Je kunt je aanmelden voor de Commissie Vrijwilligerspenning tot 17 februari 2023. Daarna bespreekt een sollicitatiecommissie, onder voorzitterschap van wethouder Harold van den Broek, de aanmeldingen. Het kan zijn dat we je dan nog uitnodigen voor een gesprek. Vervolgens volgt de definitieve selectie van de commissie en de benoeming door het college van Burgemeester en Wethouders. We willen ook dit jaar graag een eerste uitreiking van de vrijwilligerspenningen in juni 2023. Jullie kunnen dus als nieuwe commissie meteen aan de slag!

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?