Informatie partijen en verkiezingsmateriaal

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Kiesgerechtigden konden vanaf 16 januari tot en met 30 januari 2023 een ondersteuningsverklaring afleggen. De ondersteuningsverklaringen werden door de partij zelf verstrekt. Zie ook gemeente 's-Hertogenbosch (Deze link gaat naar een andere website) (aangewezen kieskring).

Aanplakborden

Er zijn in elke kern aanplakborden aanwezig. Je kunt hier kosteloos uw poster aanplakken. Je mag starten met aanplakken vanaf 1 februari 2023.

Schaijk:

Reek:

Zeeland:

Uden:

Volkel:

Odiliapeel:

Overig verkiezingsmateriaal

Wil je naast de aanplakborden nog ander verkiezingsmateriaal aanbrengen? Dan mag je vanaf 6 weken voor de verkiezing verkiezingsmateriaal in de openbare ruimte aanbrengen. Hiervoor mogen uitsluitend lichtmasten gebruikt worden, onder de volgende voorwaarden:

Het aanbrengen van borden of affiches op andere voorzieningen in de openbare ruimte is niet toegestaan. Handhaving is vooral gericht op het wegnemen van onveilige situaties en het voorkomen van vandalisme. Als dit het geval is, zal het bestuur van de partij hierop geattendeerd worden en word je in de gelegenheid gesteld om zelf maatregelen te nemen. Mocht het niet door het bestuur verwijderd worden, dan wordt het door de buitendienst van de gemeente verwijderd waarbij de kosten worden doorbelast.

Andere mogelijkheden tot reclame

Er is tevens een mogelijkheid om lichtreclame of gebruik te maken van de bestaande digitale informatieborden tegen betaling. Op de pagina Reclame lees je meer informatie. 

Vragen?

Heb je een vraag, stuur dan een e-mail naar verkiezingen@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?