Stembureauleden

Een stembureaulid is onder leiding van de voorzitter verantwoordelijk voor de taak die wordt toebedeeld op het stembureau. Gezamenlijk zijn de voorzitter en de stembureauleden verantwoordelijk voor het goed verloop van het stemproces. De stembureauleden dienen om 07.00 uur aanwezig te zijn op het stembureau. Na de sluiting van het stembureau om 21.00 uur helpen de voorzitter en stembureauleden mee met het tellen van de uitgebrachte stemmen.

Tellers

Aanvullend worden er ook tellers aangewezen die om 21.00 uur aansluiten om te ondersteunen bij het tellen van de stemmen.
Het tellen van de stemmen vindt plaats op de stemlocatie zelf, met uitzondering van Sint Jan in Uden en Sint Antonius in Volkel. De stemtelling van deze stembureaus vindt plaats in het gemeentehuis van Uden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?