Stemmen vanuit het buitenland

Ben je 15 maart 2023 niet in Nederland?

Het kan zijn dat je op 15 maart 2023 niet in staat bent in Nederland te stemmen omdat je in het buitenland zit wegens studie, werk of anders. Als je wel in Gemeente Maashorst staat ingeschreven, dan kun je een andere kiezer machtigen om voor jou te gaan stemmen via een onderhandse volmacht of schriftelijke volmacht.

Woon je niet in Nederland en sta je in het buitenland ingeschreven?

Stemmen per brief is in dit geval niet mogelijk. Nederlanders die in het buitenland verblijven en niet meer in een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven, kunnen niet deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen of de Waterschapsverkiezingen.
 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?