Veel gestelde vragen

Wanneer mag ik stemmen?

Je mag stemmen bij verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap onder de volgende voorwaarden:

Waar kan ik stemmen?

Je mag in elk stembureau binnen Gemeente Maashorst stemmen. Ben je ingeschreven bij Gemeente Maashorst maar wil je in een andere gemeente stemmen, dan kun je een kiezerspas aanvragen. De voorwaarde is dan wel dat deze gemeente ligt binnen de grenzen van het waterschap en provincie. 

Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

Ja dat kan via een onderhandse volmacht. Dit kun je doen door de achterkant van de stempas in te vullen, of via een schriftelijke volmacht. Meer informatie op de pagina stemmen met volmacht.

Kan ik bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn?

Het tellen van de stemmen is openbaar. De stemmen worden op het betreffende stembureau geteld. Het stellen van de stemmen van een bijzonder stembureau worden geteld op een aangewezen locatie.

Meer informatie?

Meer algemene informatie over verkiezingen en stemmen vind je ook op www.kiesraad.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?