Informatie partijen en verkiezingsmateriaal

Op deze pagina lees je meer informatie over ondersteuningsverklaringen en verkiezingsmaterialen. 

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die mag stemmen (kiesgerechtigde) die het meedoen van een politieke partij aan de verkiezingen ondersteunt. 

Ondersteuningsverklaringen (model H4) zijn verplicht als partijen:

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen. De verklaring wordt ondertekend in het gemeentehuis van de gemeente waar de kiezer is geregistreerd. Er mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon getekend worden. Je kunt een ondersteuningsverklaring tekenen vanaf 25 september tot en met 9 oktober 2023. Maak hiervoor een afspraak (Deze link gaat naar een andere website)

Verkiezingsmateriaal

Gemeente Maashorst maakt gebruik van trotters (digitale borden). Er wordt met iedere geregistreerde politieke partij contact opgenomen over het gebruik van deze digitale borden.

Wil je ook nog ander verkiezingsmateriaal ophangen? Dan mag je vanaf 11 oktober 2023 (6 weken voor de verkiezing) verkiezingsmateriaal in de openbare ruimte aanbrengen. Dit betekent dat je op (alleen) lichtmasten borden en affiches mag hangen. Hiervoor gelden deze voorwaarden: 

Het ophangen van borden of affiches op andere plekken of gebouwen in de openbare ruimte is niet toegestaan. We handhaven als hierdoor situaties niet veilig zijn. En we voorkomen vandalisme. Als dit het geval is, nemen we contact op met het bestuur van de politieke partij. De partij moet deze borden of affiches zelf verwijderen. Als dat niet wordt gedaan, zijn er kosten voor het weghalen door onze buitendienst.

Vragen?

Zijn er vragen over de trotters of de inhoud van de digitale posters? Stuur dan een email naar verkiezingen@imagebuilding.com. Voor alle overige vragen kun je mailen naar verkiezingen@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?