Afval niet opgehaald?

Restafval, GFT+E of PBD niet opgehaald?

Had je er geen verkeerd afval in gedaan? Stond het afval op tijd buiten en was het deksel van de container dicht? Bel dan de eerstvolgende werkdag met onze afvalinzamelaar Van Kaathoven via 0413 - 48 16 18.

Als je je afval verkeerd aanbiedt:

Haal het verkeerde afval uit je container of PBD-zak en bied het opnieuw aan bij de volgende inzameling.

Papier niet opgehaald?

Had je er geen ander afval in gedaan dan papier en karton? Stond het papier op tijd buiten? Bel dan de gemeente via 0413 - 28 19 11.