Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Afvalinzameling voor inwoners Odiliapeel, Uden en Volkel

Er worden veel afvalsoorten gescheiden ingezameld. Dit gebeurt aan huis, in de wijken en op de milieustraat.

Afval ABC

In de Afvalscheidingswijzer (Deze link gaat naar een andere website) vindt u informatie over het scheiden en recyclen van veel soorten afval. 

Aan huis inzameling

Bij de aan huis inzameling maken we onderscheid tussen laagbouw en hoogbouw.

Bij laagbouw

Bij de laagbouw, zoals eengezinswoningen, worden de volgende afvalsoorten aan of nabij huis ingezameld:

Wilt u onze folder over de afvalinzameling bij laagbouw ontvangen? Stuur een e-mail naar afval@gemeentemaashorst.nl, onder vermelding van uw adres en 'Folder afval laagbouw'.

Bij hoogbouw

Bij de hoogbouw worden de volgende afvalsoorten bij het wooncomplex opgehaald:

Wilt u onze folder over de afvalinzameling bij hoogbouw ontvangen? Stuur een e-mail naar afval@gemeentemaashorst.nl onder vermelding van uw adres en 'Folder afval hoogbouw'.

Wijkcontainers

In Odiliapeel, Uden en Volkel staan op diverse plekken wijkcontainers (PDF, 2.2 MB) voor het inzamelen van de volgende afvalsoorten:

Afvalinzameling bij bedrijven

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun afval zoals papier, restafval, plastic, et cetera. Kijk op de pagina over Bedrijfsafval voor meer informatie.

Afval niet opgehaald?

Restafval, GFT+E of PBD niet opgehaald?

Is uw kliko voor restafval of GFT+E niet geleegd of zijn uw zakken voor PBD niet opgehaald? En heeft u er geen verkeerd afval in gedaan, het afval op tijd buiten gezet en was de deksel van de kliko dicht? Neem dan de eerstvolgende werkdag contact op met de afvalinzamelaar Van Kaathoven via telefoonnummer 0413 - 48 16 18.

Als u verkeerd afval aanbiedt, zit er een sticker op uw PBD-zak. Bij de containers hangt er de eerste keer een gele kaart (waarschuwing) aan. Bij een tweede ontvangt u een rode kaart en wordt uw container niet geleegd. Nadat u het verkeerde afval er uit heeft gehaald, kunt u het afval bij de volgende inzameling opnieuw aanbieden.

Papierkliko niet geleegd?

Is uw papiercontainer niet geleegd en heeft u er geen ander afval in gedaan dan papier en karton en stond uw container op tijd buiten? Bel dan de gemeente via 0413 - 28 19 11.

Hoe moet ik de containers aanbieden?

De containers worden door een vuilniswagen met zijbelading geleegd. De containers worden dan met een grijparm automatisch gepakt. Het is belangrijk om de container als volgt aan te bieden:

In alle containers zit een chip. Deze is er om misbruik van containers, zoals een illegale container of vaker aanbieden, te kunnen verminderen. Er wordt niet gewogen hoeveel afval in de containers wordt aangeboden.

Hoe vaak wordt mijn afval opgehaald?

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?