De Schoonmonitor app

De gemeente zet zich actief in voor een schone en prettige leefomgeving. Dat kan echter niet zonder hulp van onze inwoners. Via de Schoonmonitor app kunnen inwoners van Maashorst laten weten hoe schoon zij de openbare ruimte ervaren.

Hoe meer inwoners de app downloaden en meedoen, des te beter komen wij te weten wat u vindt van uw omgeving. Hoe schoon ervaart u de openbare ruimte? Komt dat overeen met de door ons vastgelegde beeldkwaliteit? En zijn er bijvoorbeeld hotspots met zwerfvuil, die bij ons nog niet bekend zijn?

Thuis kunt u ook aan de slag met afval. In de Schoonmonitor app staan tips & tricks. Hierin ontvangt u elke week nieuwe ideeën om te knutselen met afval voor kinderen. Uiteraard vergeten we de volwassenen niet en vindt u ook elke week ideeën om afval te recyclen in plaats van weg te gooien.

Hoe werkt het?

De Schoonmonitor is een app voor op uw smartphone, die u gratis kunt downloaden via de Google Play Store (Android) en de App store (iOS). Of gebruik de camera van uw mobiel om de QR-code te scannen:

QR code schoonmonitor-app

Via de Schoonmonitor app krijgt u maandelijks een vijftal vragen over hoe schoon u uw omgeving vindt. Het geven van uw mening kost u 2 minuten per maand. U kunt ook ter plekke een foto maken en uploaden. Wij kunnen dankzij de deelnemende inwoners zien hoe er door hen gekeken wordt naar de openbare ruimte.

Voor alle duidelijkheid: de Schoonmonitor is geen meldingen-app; een melding/klacht maken over de openbare ruimte doet u via de pagina Melding woonomgeving op de gemeentelijke website.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De gemeente kan dankzij de deelnemende inwoners zien hoe er door hen gekeken wordt naar de openbare ruimte. Het beheer, onderhoud en reiniging van de openbare ruimte kan daardoor beter worden afgestemd op de beleving van de inwoners.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?