Crisisnoodopvang Maashorst

Op het terrein aan de Boekelsedijk 3 in Zeeland, naast het complex van voetbalvereniging Festilent staat tijdelijke huisvesting (zeven weken, tot en met 17 augustus) voor 150 asielzoekers. Dat doen we omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een groot tekort heeft aan opvanglocaties. Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over, en er is een absolute crisissituatie. Alle gezochte oplossingen, leidden niet tot een situatie die onder controle is.

De staatssecretaris gaf daarom opdracht aan de veiligheidsregio’s om per regio voor twee a drie weken een groep van 150 mensen in één groep op te vangen. Onze regio, Brabant-noord, was aan de beurt van 29 juni tot en met 20 juli. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar kwam uit dat de gemeente Maashorst de meest aangewezen gemeente is om aan deze taakstelling te voldoen, ook gezien de inspanningen die andere gemeenten al verrichten. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren, zoals we dat eerder dit jaar ook deden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Tijdelijke crisisopvang

De asielzoekers werden aanvankelijk gehuisvest vanaf 29 juni voor een periode van twee weken (met een mogelijke uitloop tot maximaal drie weken). Dit noemen we ‘crisis-noodopvang’, en daarover zijn landelijk afspraken gemaakt. Omdat de groep bewoners die hier verblijft geen zicht had op een meer blijvende locatie na deze drie weken, is besloten om de opvang met vier weken te verlengen tot en met 17 augustus 2022. Deze beslissing is genomen op basis van goede ervaringen van medewerkers en vrijwilligers op het terrein, het ontbreken van klachten of overlast en een positieve houding van veel omwonenden die bleek tijdens een evaluatieavond op woensdag 6 juli. Ook de gemeenteraad adviseerde positief op het voorstel de locatie langer open te houden.
De opvanglocatie aan de Boekelsedijk wordt op donderdag 18 augustus in zijn geheel gedemonteerd en overgebracht naar de gemeente Doetinchem, waar een nieuwe groep asielzoekers in de units wordt gehuisvest.

Hoe?

De opvang op het terrein gebeurt in 38 woonunits die aan de rand van het terrein staan, met in het midden een grote paviljoentent voor de gemeenschappelijke activiteiten. In elke unit kunnen vier a vijf asielzoekers tijdelijk wonen. Daarmee zijn de units ook geschikt voor gezinnen. Op het terrein is 24/7 professionele begeleiding, toezicht en beveiliging.

Waarom hier?

Er is gekozen voor de plek aan de Boekelsedijk, omdat die goed bereikbaar en per direct beschikbaar is, en in eigendom van de gemeente. Er zijn al aansluitingen aanwezig voor gas, water etc. Bovendien is het terrein groot genoeg om een dergelijke groep te kunnen opvangen. Bekijk hier een plattegrond van het terrein (PDF, 107.7 kB).
Op deze pagina vindt u alle relevante info over de tijdelijke huisvesting en alle daarmee samenhangende informatie.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wij beantwoorden graag vragen over de crisisopvang Maashorst. Hieronder staat een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de crisisopvang in de gemeente Maashorst. Deze pagina's worden steeds aangepast en aangevuld.

Voor vragen over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunt u terecht op: www.coa.nl.

Nieuwsbrieven

Nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?