Asielzoekers

We hebben hieronder vragen en antwoorden rondom asielzoekers en de Crisisnoodopvang Maashorst op een rijtje gezet.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Dat weten we nog niet. Die vraag hebben wij ook aan het COA gesteld, en we hebben hen ook gevraagd rekening te houden met de samenstelling van de groep. Het COA weet nu ook nog niet precies wie er naar Maashorst komen. Wel gaf het COA al aan dat woonunits meer geschikt zijn voor opvang van gezinnen (vergeleken met sporthallen).

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Maashorst. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners op de locatie bij Festilent.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het COA.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden, zodat ze niet in de omgeving rond gaan zwerven?

Wij zijn in overleg met diverse organisaties (onder meer Ons Welzijn, Vluchtelingenwerk) om dat zo goed mogelijk te regelen. Daar wordt op dit moment over gesproken. Als u zelf ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren, kunt u zich melden via crisisopvang@maashorst.nl.

Hoeveel mensen komen er?

Er komen maximaal 150 mensen naar de locatie bij Festilent. Het kunnen er ook minder worden, maar die kans is klein. We huisvesten vier personen per unit, behalve als het gaat om gezinnen van vijf of zes personen (die krijgen dan ook samen een unit).

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. We willen niet te veel drukte op het terrein. Als u iets wilt doen, dan kan dat alleen via Ons Welzijn en Vluchtelingenwerk. We willen namelijk wel coördinatie hebben over wie er op het terrein is.

Worden die mensen ook gescreend?

Ja, de mensen zijn vooraf gescreend in Ter Apel. Dit is een eerste, beperkte screening. Een uitgebreide screening volgt tijdens het traject van een asielaanvraag. Deze eerste screening bestaat uit het nemen van vingerafdrukken. Dit is een Europees systeem, waarmee gecheckt kan worden of de persoon al eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander land. Daarnaast wordt de identiteit gecheckt voor zover mogelijk (bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen als die aanwezig zijn). Verder wordt gevraagd naar de reisroute en de manier van reizen, en wordt een tijdelijk identiteitsbewijs verstrekt. Daarnaast krijgen zij een medische intake bij de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)

Op de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt u meer informatie over de verdere screening.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?