Vuurwerklijn

De laatste jaren is flink ingezet op vuurwerkoverlast. En met succes: de overlast is afgenomen, de speciale vuurwerklijn werd ieder jaar goed gebruikt en de schade aan gemeentelijke objecten nam steeds verder af. Dit jaar is er een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk ingesteld om de druk op de zorg te verlichten. Dit verbod geldt ook tijdens oud- en nieuw. De vuurwerklijn wordt daarom door de gemeente dit jaar ingezet als algemene overlastlijn, waarop dus ook andere zaken dan vuurwerkoverlast kunnen worden gemeld.

Om een beeld te krijgen van de overlast en om in contact te komen met de overlastgevers wordt deze speciale overlastlijn opengesteld. Overlast kan zijn dat er toch vuurwerk wordt afgeschoten, er vernielingen worden gepleegd of groepen jongeren rondhangen die overlast veroorzaken. Doorgegeven locaties worden zo spoedig mogelijk bezocht. Daarnaast wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) vanaf 17 december extra gesurveilleerd in de wijken en in het centrum. Het doel is om in contact te komen met eventuele overlastgevers, het geven van voorlichting en waarschuwen voor eventuele gevolgen.

Melden overlast

De speciale overlastlijn is opengesteld vanaf 17 t/m 30 december 2021. Meldingen van 13.30 tot 22.00 uur lopen via deze lijn en worden door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Maashorst opgevolgd. Buiten deze tijden kunnen klachten gemeld worden bij het reguliere nummer van de politie. Op 31 december 2021 is de overlastlijn geopend van 09.00 uur tot 17.30 uur.

Overlastlijn gemeente Maashorst van 13.30 -22.00 uur: 06 – 19 26 63 85
Meldnummer politie bij overlast buiten deze tijden: 0900 – 8844, bij heterdaad 112

Schade in de openbare ruimte kan gemeld worden via het online meldformulier 'Melding openbare ruimte'.

Straffen en boetes

Als je verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kun je een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is € 100 en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost je € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.

Oudejaarsvuurwerk verboden

De verkoop en het afsteken van vuurwerk is net als vorig jaar verboden in het hele land. Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Zo zorgen we er samen voor dat we de zorg niet extra belasten voor, tijdens en na oud en nieuw. Politie en boa’s handhaven de vuurwerkregels. Het is ook verboden in het buitenland gekocht oudejaarsvuurwerk naar Nederland te vervoeren.

Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je wel klein vuurwerk zoals sterretjes, knalerwten en fonteinen afsteken (categorie F1). Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1.000
graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd ook rekening met anderen en zorg dat je geen overlast veroorzaakt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?