Eenmalige energietoeslag

De energietoeslag is een eenmalige toeslag per huishouden voor inwoners met een laag inkomen. Met een laag inkomen kan het namelijk moeilijk zijn om de sterk gestegen energierekening te betalen. De overheid heeft daarom ook de belasting op energie verlaagd.

Verhoging energietoeslag

Begin juli is bekend geworden dat de eenmalige energietoeslag verhoogd wordt naar € 1.300,-.

Wat moet ik doen?

Heeft u al een toeslag van € 800,- gekregen? Dan krijgt u in september € 500,- extra uitbetaald. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Heeft u al een aanvraag ingediend en heeft u recht op de toeslag? Dan ontvangt u na toekenning de € 1.300,- in één keer. Nieuwe aanvragen krijgen ook € 1.300,- in één keer.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld om de energierekening mee te betalen. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Het is natuurlijk wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Als uw energiekosten niet zijn gestegen, mag u ook energietoeslag aanvragen.

U ontvangt een uitkering van de gemeente

De energietoeslag wordt automatisch op uw rekening gestort als u:

En:

U krijgt geen energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

De energietoeslag wordt in twee delen van € 400,- automatisch op uw rekening gestort. De eerste helft wordt half april uitbetaald, de tweede helft wordt half mei uitbetaald. U krijgt nog een brief over deze uitbetalingen.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente

U kunt de energietoeslag vanaf 2 mei aanvragen als uw inkomen in de maand voorafgaand aan de maand waarin u de toeslag aanvraagt niet meer is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dit kan als u:

21 jaar tot AOW leeftijd 120% bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.310,05
b. gehuwd of samenwonend: beiden zijn jonger dan de AOW-leeftijd € 1.871,50
vanaf AOW-leeftijd 120% 120% bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.455,67
b. gehuwd waarvan één of beide echtgeno(o)te(n) de AOW-leeftijd heeft/hebben bereikt € 1.971,05

Bedragen 120% van de bijstandsnorm per 1 januari 2022 bij verschillende leefsituaties en leeftijden.

Let op: voor mensen met inkomen uit pensioen* wordt een bedrag van 21,50 euro per maand (voor alleenstaanden) en 43 euro per maand (voor gehuwden) in mindering gebracht bij berekening van het inkomen.

*Periodieke uitkering voor particuliere oudedagsvoorziening.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

Energietoeslag aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet (deze worden uitgelegd bij U ontvangt een uitkering van de gemeente of U ontvangt geen uitkering van de gemeente), kunt u tot 1 november 2022 de energietoeslag aanvragen.

U vraagt de energietoeslag aan op https://dloket.gemeentemaashorst.nl/burger/startform?id=EENENERGIET.

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen of heeft u geen DigiD? Dan kunt u het schriftelijke formulier downloaden (PDF, 167.6 kB).

Print het formulier, vul het in, scan het ingevulde formulier en stuur dat naar eenmaligeenergietoeslag@gemeentemaashorst.nl. U kunt er ook voor kiezen het ingevulde formulier per post te sturen naar: Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB te Uden t.a.v. team bedrijfsvoering Domein Sociaal.

Let op: vergeet niet een kopie van uw legitimatie en de gevraagde bewijsstukken mee te sturen.

Bij het invullen van de aanvraag heeft u nodig:

Voor het beoordelen van uw aanvraag is het belangrijk dat u de vragen op het aanvraagformulier volledig en naar waarheid invult. U voorkomt hiermee problemen.

Komt u er niet uit? Vraag dan of iemand uit uw omgeving u kan helpen. Lukt dit niet? Ook bij de bibliotheek kunt u ondersteuning krijgen bij het invullen van het formulier. U ziet hier de openingstijden. 

* U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  - u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

De wettelijke termijn waarbinnen u een besluit moet ontvangen op uw aanvraag is 8 weken. We hebben al erg veel aanvragen ontvangen. De termijn van 8 weken is daardoor helaas niet haalbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij hopen de vertraging van de behandeling op uw aanvraag binnenkort weg te werken.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u de toeslag terugbetalen. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op één energietoeslag per huishouden. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Neem telefonisch contact met ons op via 0413 281 911.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u hierbij helpen. Neem telefonisch contact met ons op via 0413 281 911.

Hoe kunt u energie besparen?

Op brabantwoontslim.nl/maashorst, het energieloket van de gemeente Maashorst, staan handige energiebesparende tips. Ook is het mogelijk om advies in te winnen bij een adviseur van het loket. Kijk ook eens op www.zetookdeknopom.nl, de campagne van de overheid om energie te besparen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?