Eenmalige energietoeslag

De energietoeslag is een eenmalige toeslag per huishouden voor inwoners met een laag inkomen. Met een laag inkomen kan het namelijk moeilijk zijn om de sterk gestegen energierekening te betalen. De overheid heeft daarom ook de belasting op energie verlaagd.

De energietoeslag over 2022 bedroeg in totaal €1300,-.

Eind februari (week 9) € 500,- extra aan energietoeslag over 2022

Gemeenten mogen van het kabinet € 500,- extra energietoeslag overmaken aan inwoners die in 2022 energietoeslag kregen. Gemeente Maashorst gaat dit ook doen. Ontving u de energietoeslag 2022 van Gemeente Maashorst? Dan maken wij de € 500,- extra energietoeslag automatisch naar u over op het bij ons bekende rekeningnummer. U ziet het bedrag dus in week 9 vanzelf op uw rekening staan. U ontvangt hierover geen aparte beschikking (brief).

Vroeg u de energietoeslag 2022 aan, maar hebt u nog geen reactie gehad? Ook dan hoeft u niets te doen.  Als u de energietoeslag 2022 krijgt, ontvangt u de € 500,- extra, ook eind februari (week 9).

Energietoeslag 2023

Er komt in 2023 weer een nieuwe energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Die kunt u nog niet aanvragen. De Rijksoverheid verwacht deze wet in juni 2023 in te voeren. Zodra er meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.

Bijzondere bijstand energielasten

De gemeente Maashorst heeft een regeling Bijzondere bijstand voor verhoogde energielasten. Dit is een regeling voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Kijk op de pagina Bijzondere bijstand of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u de Bijzondere bijstand voor verhoogde energielasten kunt aanvragen.

Voor 2022 kunt u geen eenmalige energietoeslag meer aanvragen. Binnenkort leest u op deze pagina hoe u eenmalige energietoeslag voor 2023 aan kunt vragen. 

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld om de energierekening mee te betalen. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Het is natuurlijk wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Als uw energiekosten niet zijn gestegen, mag u ook energietoeslag aanvragen.

Welke personen krijgen eind februari 2023 (automatisch) nog een nabetaling energietoeslag over 2022?

Heeft u in 2022 terecht de energietoeslag gekregen van in totaal € 1300,-? Dan krijgt u eind februari 2023 nogmaals € 500,- energietoeslag. Dat gaat automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer. U hoeft hiervoor niets te doen. Ook als u verhuisd bent, of inmiddels een hoger inkomen heeft, krijgt u deze € 500,-. Het is namelijk een nabetaling over 2022.

Komt er over 2023 ook een energietoeslag en hoe kan ik die aanvragen?

Ook over 2023 kunt u straks energietoeslag aanvragen. Sommige groepen krijgen de energietoeslag over 2023 automatisch. Welke groepen dit zijn en hoe hoog de aanvraag gedaan moet worden, leest u later op onze website.

Als ik de energietoeslag heb gekregen in 2022, krijg ik het in 2023 dan automatisch?

Nee, u krijgt deze in 2023 niet zonder meer automatisch. Hoe we in Maashorst in 2023 exact omgaan met de eenmalige energietoeslag moet nog worden uitgewerkt. Het is nog onvoldoende bekend hoe de regeling er in 2023 uit komt te zien. Mogelijk zullen bepaalde groepen mensen weer een automatische toekenning gaan krijgen. Wanneer en welke groepen dit zijn, communiceren wij via deze website.

Ik ontvang een uitkering van de gemeente, moet ik dan zelf de energietoeslag aanvragen?

Iedereen die in maart 2022 een (bijstands)uitkering van de gemeente heeft ontvangen, heeft de energietoeslag automatisch uitbetaald. gekregen. Dat is gebeurd in 2 delen (half april € 400,-) en half mei (€ 400,-).

Voorwaarden energietoeslag

U kunt de energietoeslag aanvragen als uw inkomen in de maand voorafgaand aan de maand waarin u de toeslag aanvraagt niet meer is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dit kan als u:

Bedragen 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) per 1 juli 2022 bij verschillende leefsituaties en leeftijden:

21 jaar tot AOW leeftijd 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.256,07
b. gehuwd of samenwonend: beiden zijn jonger dan de AOW-leeftijd € 1.794,39
vanaf AOW-leeftijd 120% 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.397,26
b. gehuwd waarvan één of beide echtgeno(o)te(n) de AOW-leeftijd heeft/hebben bereikt € 1.892,81

Bedragen 120% van de bijstandsnorm per 1 januari 2022 bij verschillende leefsituaties en leeftijden.

Let op: voor mensen met inkomen uit pensioen wordt een bedrag van 21,50 euro per maand (voor alleenstaanden) en 43 euro per maand (voor gehuwden) in mindering gebracht bij berekening van het inkomen. U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

Voor meer info over studenten energiekosten: Ik ben student heb ik recht de op eenmalige energietoeslag?

Welke normen gelden voor de eenmalige energietoeslag?

U kunt de energietoeslag aanvragen als uw inkomen in de maand voorafgaand aan de maand waarin u de toeslag aanvraagt, niet hoger is dan 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Wij rekenen hierbij exclusief vakantiegeld en zetten dit af tegen de norm exclusief vakantiegeld. Die normen leest u in onderstaande tabel:

21 jaar tot AOW leeftijd 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.256,07
b. gehuwd of samenwonend: beiden zijn jonger dan de AOW-leeftijd € 1.794,39
vanaf AOW-leeftijd 120% 120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (netto)
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.397,26
b. gehuwd waarvan één of beide echtgeno(o)te(n) de AOW-leeftijd heeft/hebben bereikt € 1.892,81

Let op: voor mensen met inkomen uit pensioen wordt een bedrag van 21,50 euro per maand (voor alleenstaanden) en 43 euro per maand (voor gehuwden) in mindering gebracht bij berekening van het inkomen.

Zijn de normen exclusief- of inclusief vakantiegeld?

Vòòr 1 september 2022 rekenden wij inclusief vakantiegeld, maar zetten we het inkomen af tegen de norm inclusief vakantiegeld. Vanaf heden rekenen we exclusief vakantiegeld en zetten dit af tegen de norm exclusief vakantiegeld. Voor het recht op de energietoeslag maakt het namelijk niet uit of we inclusief- of exclusief vakantiegeld rekenen. Als we inclusief vakantiegeld rekenen, moeten we ook bewijsstukken van het vakantiegeld bij u opvragen. Voor de controle is het gemakkelijker voor u en voor ons als we exclusief vakantiegeld rekenen.

Ik ben student heb ik recht de op eenmalige energietoeslag?

Studenten die studiefinanciering ontvangen, hebben met de huidige wetgeving geen recht op de eenmalige energietoeslag. Ben je student en ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor de volledige energierekening van je woning? En is er bij jou sprake van bijzondere omstandigheden, waardoor je de gestegen energierekening niet meer kunt betalen? Dan bestaat er wel de mogelijkheid om individuele bijzondere bijstand aan te vragen voor gestegen energiekosten. Dan moet er wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden en moet je bewijsstukken bijvoegen van je (sterk) gestegen energiekosten. Lees hier hoe je een aanvraag doet voor individuele bijzondere bijstand.

Energietoeslag aanvragen

Voor 2022 kunt u geen eenmalige energietoeslag meer aanvragen. Binnenkort leest u hier hoe u eenmalige energietoeslag voor 2023 aan kunt vragen. 

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn aanvraag?

De wettelijke termijn waarbinnen u normaal een besluit ontvangt op uw aanvraag is 8 weken. We hebben echter al heel erg veel aanvragen ontvangen. De termijn van 8 weken is daardoor helaas niet haalbaar. De afhandeltermijn is momenteel 11weken. Heeft u korter dan 11 weken geleden uw aanvraag ingediend en wacht u nog op een reactie? U hoeft niet te informeren naar de status van uw aanvraag. Wij hopen de vertraging zo snel mogelijk in te lopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u de toeslag terugbetalen. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op één energietoeslag per huishouden. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Neem telefonisch contact met ons op via 0413 - 28 19 11.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp bij uw geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u hierbij helpen. Neem telefonisch contact met ons op via 0413 281 911.

Hoe kunt u energie besparen?

Op brabantwoontslim.nl/maashorst (Deze link gaat naar een andere website), het energieloket van de gemeente Maashorst, staan handige energiebesparende tips. Ook is het mogelijk om advies in te winnen bij een adviseur van het loket. Kijk ook eens op www.zetookdeknopom.nl, de campagne van de overheid om energie te besparen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?