Q&A Over de opvanglocaties

Van de Veiligheidregio Brabant-Noord kregen we de opdracht om tussen de 100 en 200 Oekraïense vluchtelingen op te vangen op opvanglocaties.

Veel gestelde vragen en informatie

Waarom vangt de gemeente Maashorst Oekraïense vluchtelingen op? 

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.
Nederland maakt zich op voor grootschalige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met andere gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant Noord zet de gemeente Maashorst zich in om de eerste 1.000 opvangplekken binnen 14 dagen te realiseren (voor 21 maart). Specifiek voor de gemeente Maashorst houdt dit in dat we op korte termijn 100 tot 200 vluchtelingen willen huisvesten.

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?

Sommige Oekraïners die naar Nederland komen, verblijven bij familie, vrienden of kennissen. Voor vluchtelingen die geen slaapplek bij vrienden of familie hebben, zorgt de Nederlandse overheid voor een slaapplek. De eerste gemeentelijke opvanglocaties in Nederland voor Oekraïners zijn inmiddels geopend. Hier kunnen vluchtelingen terecht voor basisvoorzieningen als een bed, eten en medische zorg.

Op de volgende locaties in het land kunnen vluchtelingen een doorverwijzing krijgen naar een opvanglocatie waar plek is:

Naast deze locaties kunnen vluchtelingen opvang vragen in elke regio in Nederland. Ook binnen de gemeente Maashorst zullen we vluchtelingen huisvesten. Dat gebeurt bij particulieren die zich hiervoor gemeld hebben, maar ook in gemeentelijke panden die we daarvoor inrichten.

Wat zijn de gemeentelijke opvanglocaties? 

De gemeente Maashorst heeft van de veiligheidsregio Brabant Noord de opdracht gekregen om op zeer korte termijn opvangplek te hebben voor 88 vluchtelingen. Kort daarna moeten er nog eens 88 slaapplekken bij komen. In totaal gaat het dus om 176 slaapplekken die we minimaal gaan inrichten. Dat doen we op de volgende opvanglocaties:

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom binnenkort opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Hoe lang blijven de Oekraïners hier?

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

Hoelang mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland blijven?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zonder verblijfsvergunning 90 dagen in Nederland blijven. Ze kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Wie daaronder valt mag tot 4 maart 2023 in Nederland blijven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?