Q&A Vluchtelingen thuis opvangen

In de gemeente Maashorst vangen inwoners ook Oekraïense vluchtelingen thuis op. We krijgen er wel vragen over van inwoners.

Veel gestelde vragen en informatie

Ontvang ik een vergoeding voor het aanbieden van opvang? 

Nee, u ontvangt geen gemeentelijke vergoeding voor de opvang van vluchtelingen. Er bestaat ook geen regeling/vergoeding voor stijging van de energiekosten als gevolg van het opvangen van Oekraïners.

Op termijn zal de vluchteling leefgeld ontvangen van de gemeente. Wellicht dat de vluchteling een deel van dat leefgeld aan u wil geven als compensatie voor het verblijf, maar dit bepaald hij/zij voor zichzelf. Het is aan de bewoner die de opvangplek aanbiedt en de vluchteling om onderling afspraken te maken over financiën, zorgverlening, ondersteuning, huisregels etc.. De gemeente heeft hierin geen rol. 

Kijk op de website van Vluchtelingenwerk voor actuele informatie over het 'laten logeren van vluchtelingen' (Bied Oekraïense vluchtelingen bescherming! | Vluchtelingenwerk.nl).

Ik heb al vluchtelingen opgevangen. Is het nodig dat ik dit meld bij de gemeente? 

Ja, dat is ontzettend belangrijk. Wij kunnen de vluchtelingen dan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is belangrijk omdat wij dan weten dat ze in onze gemeente verblijven en op welke locatie. Dat maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden. Ook zorgt een registratie bij het BRP ervoor dat de vluchteling een BSN nummer krijgt. Dit nummer is belangrijk om in een latere fase leefgeld te ontvangen en voor het regelen van zorg en onderwijs.

Om de registratie succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat u thuis alvast samen met de vluchtelingen enkele formulieren invult, zoals het inlichtingenformulier en het toestemmingsformulier bewoning. Deze kunt u vinden op de gemeentelijke website: Oekraïne | Gemeente Maashorst.

Vervolgens maakt u een afspraak met de gemeente voor de BRP registratie. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar backoffice@gemeentemaashorst.nl. Vervolgens wordt er met u een afspraak gemaakt. De ingevulde formulieren neemt u dan mee naar de afspraak.

Oekraïners die een (verlopen) paspoort of een Oekraïense identiteitskaart hebben worden direct ingeschreven.

Als een Oekraïner niet of onvoldoende gedocumenteerd is en de gemeente kan de identiteit of nationaliteit niet vaststellen, dan kan deze persoon verwezen worden naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd.

Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Kinderen zonder paspoort kunnen met hun ouders worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente. Ouders kunnen bij gebrek aan overige documenten een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Hoe kan een vluchteling zich inschrijven?

Vluchtelingen dienen ingeschreven te worden in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens). Hier vindt u de inschrijvingsformulieren. Mensen die een paspoort hebben van vóór 2016, dienen eerst een Certificaat van identiteitsverklaring te hebben van de Oekraïense ambassade in Den Haag. Mensen die geen identiteitsdocumenten hebben, dienen zich eerst te melden bij het COA (Centrale Opvang Asielzoekers).

Ik heb al vluchtelingen opgevangen. Kan ik ergens om (praktische) hulp vragen?

U staat er als gastgezin niet alleen voor. Het Leger des Heils en het Rode Kruis kunnen u helpen, bijvoorbeeld bij praktische vragen (Oekraïne: zo helpen we - Rode Kruis Nederland).

Daarnaast verzorgt VluchtelingenWerk spreekuren voor de vluchtelingen, gastgezinnen en inwoners. Deze zijn vrij toegankelijk en u kunt daar terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals huisvesting, financiën en juridische zaken. Binnen de gemeente Maashorst vinden de spreekuren plaats op:

Tevens heeft het Rode Kruis een WhatsApp hulplijn voor Oekraïners. Hier kunnen mensen in het Oekraïens en Engels hulpvragen stellen en krijgen in dezelfde taal antwoord. De WhatsApp hulplijn vluchtelingen is te bereiken via: 06-48158053.
Voor Nederlandstaligen is er een nummer voor hulpvragers en hulpaanbieders: 070-4455888. Dit is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur.

Heeft het aanbieden van een slaapplaats consequenties voor mijn toeslagen of belastingen? 

Het aanbieden van particuliere opvang aan Oekraïners kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor de korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Zodra er meer duidelijkheid is over de verblijfsstatus van de vluchtelingen, wordt ook bekend wat de gevolgen op uw toeslagen, gemeentelijke belastingen of uitkering kunnen zijn.

Heeft het aanbieden van een slaapplaats consequenties voor mijn verzekeringen, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid? 

We adviseren u om bij schade eerst contact op te nemen met uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze bepaalt de schademelding verder in behandeling wordt genomen. Mocht er op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering geen dekking zijn dan kan u de schade melden via de gemeente op het volgende e-mailadres: schademelding@gemeentemaashorst.nl. Wij verzoek u om zoveel mogelijk onderbouwende stukken mee te sturen. Geef ook uw contactgegevens door waarop wij u kunnen bereiken. Mocht het nodig zijn dan nemen wij na uw schademelding contact met u op. Als de schademelding compleet is zullen wij uw gegevens doorsturen naar onze eigen aansprakelijkheidsverzekeraar Melior die schadebehandeling overneemt en de schade verder met u afwikkelt.

Omdat voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen een grote rol voor de gemeenten is neergelegd is Melior bereid om de dekking op onze bestaande polis uit te breiden. Naast de dekking van aansprakelijkheid voor Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties is onze verzekeraar nu ook bereid een stukje dekking te bieden voor de opvang van gevluchte Oekraïners in gastgezinnen die volgens de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) tot stand is gekomen. 

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van personen die na 24 februari 2022 uit Oekraïne zijn gevlucht vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne waarvoor verzekeringnemer opvang verzorgt, dan wel waarvoor opvang wordt verzorgd door gasthuishoudens die ingeschreven staan in het BRP als inwoner van de gemeente.

Een stukje opzicht is ook meeverzekerd. Daarvoor verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden (PDF, 156.2 kB).

Moeten de vluchtelingen asiel aanvragen in Nederland? 

Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven.

Wat moet een vluchteling doen na het verstrijken van de eerste 90 dagen (kort verblijf)?
Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor Oekraïners die tijdelijk bescherming willen vanwege de oorlog in eigen land. Op de website van de IND kunt u hierover de laatste informatie lezen. Tot die tijd hoeven vluchtelingen zich geen zorgen te maken over het recht op verblijf in Nederland.

Oekraïners kunnen er nu en in de toekomst altijd voor kiezen om een asielverzoek in te dienen. Dat kan bijvoorbeeld verstandig zijn als duidelijk wordt dat iemand ook na de oorlog niet terug zal kunnen keren. Wie vreest voor vervolging door wie het dan in het land voor het zeggen heeft, kan dan alsnog om asiel in Nederland vragen.

Oekraïners die besluiten asiel aan te vragen, verblijven in de reguliere COA-opvanglocaties (asielzoekerscentra en noodopvang). De opvangsituatie van asielzoekers in Nederland is momenteel overbezet en daarom is er noodopvang in kazernes, boten, hallen en tenten. Asielzoekers hebben hier weinig privacy en alleen de basisvoorzieningen zijn geregeld als een bed en eten. Hoe lang ze daar zullen blijven, en of ze uiteindelijk ook een woning nodig hebben is op dit moment nog niet te zeggen. Dit hangt af van hoe de oorlog zich zal ontwikkelen.

Welke regels gelden voor personen die in Oekraïne woonden, werkten of studeerden maar die een andere nationaliteit hebben? 

Er is momenteel geen speciale regeling voor Oekraïense vluchtelingen met een andere nationaliteit (personen die bijvoorbeeld een studievisum voor Oekraïne hebben of getrouwd zijn met een Oekraïens staatsburger). Voor personen met een andere nationaliteit geldt niet de visumvrije termijn van 90 dagen. Om legaal in Europa te reizen en te verblijven hebben zij dus een visum nodig. Wanneer deze personen asiel aanvragen in Nederland wordt bekeken of zij terug kunnen keren naar hun land van herkomst. We weten nog niet of de speciale verblijfstatus voor Oekraïense vluchtelingen ook gaat gelden voor personen met een andere nationaliteit die uit Oekraïne zijn gevlucht. Houdt daarvoor de website van de IND en www.nederlandvoorvluchtelingen.nl goed in de gaten.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?