Q&A Vluchtelingen thuis opvangen

In de gemeente Maashorst vangen inwoners ook Oekraïense vluchtelingen thuis op. We krijgen er wel vragen over van inwoners.

Veel gestelde vragen en informatie

Ontvang ik een vergoeding voor het aanbieden van opvang? 

Nee, u ontvangt geen gemeentelijke vergoeding voor de opvang van vluchtelingen. Er bestaat ook geen regeling/vergoeding voor stijging van de energiekosten als gevolg van het opvangen van Oekraïners.

Op termijn zal de vluchteling leefgeld ontvangen van de gemeente. Wellicht dat de vluchteling een deel van dat leefgeld aan u wilt geven als compensatie voor het verblijf, maar dit bepaald hij/zij voor zichzelf. Het is aan de bewoner die de opvangplek aanbiedt en de vluchteling om onderling afspraken te maken over financiën, zorgverlening, ondersteuning, huisregels etc.. De gemeente heeft hierin geen rol. 

Ik heb al vluchtelingen opgevangen. Is het nodig dat ik dit meld bij de gemeente? 

Ja, dat is ontzettend belangrijk. Wij kunnen de vluchtelingen dan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is belangrijk omdat wij dan weten dat ze in onze gemeente verblijven en op welke locatie. Dat maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden. Ook zorgt een registratie bij het BRP ervoor dat de vluchteling een BSN nummer krijgt. Dit nummer is belangrijk om in een latere fase leefgeld te ontvangen en voor het regelen van zorg en onderwijs.

Om de registratie succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat u thuis alvast samen met de vluchtelingen enkele formulieren invult, zoals het inlichtingenformulier en het toestemmingsformulier bewoning. Deze kunt u vinden op de gemeentelijke website: Oekraïne | Gemeente Maashorst.

Vervolgens maakt u een afspraak met de gemeente voor de BRP registratie. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar backoffice@gemeentemaashorst.nl. Vervolgens wordt er met u een afspraak gemaakt. De ingevulde formulieren neemt u dan mee naar de afspraak.

Oekraïners die een (verlopen) paspoort of een Oekraïense identiteitskaart hebben worden direct ingeschreven.

Als een Oekraïner niet of onvoldoende gedocumenteerd is en de gemeente kan de identiteit of nationaliteit niet vaststellen, dan kan deze persoon verwezen worden naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd.

Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Kinderen zonder paspoort kunnen met hun ouders worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente. Ouders kunnen bij gebrek aan overige documenten een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Hoe kan een vluchteling zich inschrijven?

Vluchtelingen dienen ingeschreven te worden in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens). Hier vindt u de inschrijvingsformulieren. Mensen die een paspoort hebben van vóór 2016, dienen eerst een Certificaat van identiteitsverklaring te hebben van de Oekraïense ambassade in Den Haag. Mensen die geen identiteitsdocumenten hebben, dienen zich eerst te melden bij het COA (Centrale Opvang Asielzoekers).

Ik heb al vluchtelingen opgevangen. Kan ik ergens om (praktische) hulp vragen?

U staat er als gastgezin niet alleen voor. Het Leger des Heils en het Rode Kruis kunnen u helpen, bijvoorbeeld bij praktische vragen (Oekraïne: zo helpen we - Rode Kruis Nederland (Deze link gaat naar een andere website)).

Daarnaast verzorgt VluchtelingenWerk Maashorst spreekuren voor de vluchtelingen, gastgezinnen en inwoners. Deze zijn vrij toegankelijk en u kunt daar terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals huisvesting, financiën en juridische zaken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VluchtelingenWerk. (Deze link gaat naar een andere website)

Tevens heeft het Rode Kruis een WhatsApp hulplijn voor Oekraïners. Hier kunnen mensen in het Oekraïens en Engels hulpvragen stellen en krijgen in dezelfde taal antwoord. De WhatsApp hulplijn vluchtelingen is te bereiken via: 06-48158053.
Voor Nederlandstaligen is er een nummer voor hulpvragers en hulpaanbieders: 070-4455888. Dit is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?