Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Q&A Werk

Oekraïense vluchtelingen mogen in loondienst gaan werken. De gemeente Maashorst helpt hen bij het vinden van werk. 

Veel gestelde vragen over werk

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken?

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning (Deze link gaat naar een andere website) nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV (Deze link gaat naar een andere website).

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Het kost wel enige tijd om documenten voor alle vluchtelingen beschikbaar te stellen waar hun verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022.

Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Daarnaast wordt gestreefd om deze overgangsperiode per medio april 2022 uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming genoten of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven.

Helpt de gemeente Maashorst vluchtelingen bij het vinden van werk?

Werkgevers met vragen over werk, het beschikbaar stellen van werkplekken e.d. kunnen zich melden bij:

Patrick van der Sluijs
Accountmanager Participatie Gemeente Maashorst
Tel: 06-13 98 13 00
E-mail: patrick.vandersluijs@gemeentemaashorst.nl

Marcel van Ras
Accountmanager werkgever en werkzoekenden IBN 
Tel: 06-18 30 84 25
​E-mail: mras@ibn.nl

Werkgevers die een concrete vacature hebben en deze onder de aandacht willen brengen ten behoeve van de Oekraïense Vluchtelingen willen we vragen om hiervoor het vacature aanmeldformulier (PDF, 77.3 kB) te gebruiken.

Waar heeft een vluchteling die in Nederland werkt recht op?                                                   

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon (Deze link gaat naar een andere website).

Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Mag een vluchteling uit Oekraïne vrijwilligerswerk doen?

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Op Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen (Deze link gaat naar een andere website).

Mag een vluchteling uit Oekraïne stage lopen?

Vluchtelingen mogen voor hun opleiding stage lopen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Wel moet een stageovereenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.

Hoe kan een werkgever een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (Deze link gaat naar een andere website). Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV (Deze link gaat naar een andere website).

Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen om vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst te nemen?

Vanaf 1 april moet elke werkgever, ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt beschouwd als een melding.

Voor werkgevers geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Zij kunnen in die periode een melding doen bij UWV van het dienstverband als zij dat nog niet hebben gedaan bij een vluchteling die vanaf 4 maart 2022 in dienst is. De voorwaarde dat 2 werkdagen van te voren moet worden gemeld geldt dan niet.

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen.

Welke documenten heeft een vluchteling uit Oekraïne nodig om te mogen werken?

Om te kunnen werken heeft een vluchteling uit Oekraïne het volgende nodig:

Tot 1 november 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

Hoe controleer ik als werkgever identiteitsbewijzen van Oekraïense vluchtelingen die bij mij willen komen werken?

Als werkgever kunt u de kenmerken van een Oekraïens identiteitsdocument controleren. Zoek in het online register EdisonTD naar Oekraïne (Deze link gaat naar een andere website).

Bij twijfel of vragen over de echtheid van een identiteitsdocument, bel:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?