Q&A Zorg

Het kan zijn dat een vluchteling medische zorg nodig heeft. We hebben hieronder vragen en antwoorden rondom zorg(verzekering) verzameld.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kunnen Oekraïense vluchtelingen (medisch noodzakelijke) hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Ja. De hulpverlener die deze zorg heeft geleverd kan de zorgkosten declareren bij het CAK. De rekening wordt dan betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat ook tandartskosten die onder de basisverzekering vallen vergoed worden. Dit geldt voor volwassenen niet.

Heeft u een vluchteling in huis die (acute) zorg nodig heeft dan kunt u deze persoon in contact brengen met uw eigen huisarts dan wel huisartsenpost/ziekenhuis. Heeft u vragen over vaccinaties bijvoorbeeld voor COVID-19 dan kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant (GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl).

Meer informatie over het bieden van zorg aan Oekraïners in Nederland kunt u vinden op de website www.zorgverzekeringslijn.nl. Vindt u het antwoord niet op de website dan kunt u gratis met de Zorgverzekeringslijn bellen op 0800-6464644 of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

Kunnen Oekraïners naar het ziekenhuis en zijn de kosten dan gedekt?

In Nederland kan men altijd in het ziekenhuis terecht. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.

Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Het kan zijn dat zorgverleners zoals huisartsen niet bekend zijn met deze regeling. Het is daarom aan te raden om de zorgverleners te wijzen op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden.

Meer informatie over zorg en zorgkosten vindt u ook op українець | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen een zorgverzekering afsluiten?

Omdat op dit moment nog niet bekend is welke verblijfsstatus de Oekraïense vluchtelingen in ons land krijgen, weten we nog niet precies welke rechten en plichten daarbij horen. Sommige Oekraïners die Nederland inreizen zijn in het bezit zijn van een medische reisverzekering maar de meeste zijn onverzekerd.

In de visumvrije periode van 90 dagen kunnen Oekraïners geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Ze zijn geen ingezetene van Nederland en daarom niet zorgverzekeringsplichtig. Oekraïners die op dit moment geen medische reisverzekering hebben, komen in aanmerking voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg houdt in dat er een behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of elders omdat de zorg niet uitgesteld kan worden, bijvoorbeeld als er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Wat te doen met huisdieren meegenomen uit Oekraïne?

Vluchtelingen die een huisdier hebben meegenomen dienen zo snel als mogelijk contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om het huisdier aan te nemen. Daarnaast dienen ze zo snel als mogelijk een dierenarts in de buurt van hun verblijfplaats te bezoeken. Indien nodig kan daar het huisdier worden gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid). Van belang is om voorafgaand aan dit bezoek het dier zoveel mogelijk afgeschermd te houden van andere (huis)dieren of mensen.

Speciaal voor hulp voor huisdieren van vluchtelingen heeft een groot aantal dierenhulporganisaties een centraal meldpunt opgezet waar hulp wordt geboden en gecoördineerd. Dit meldpunt is bereikbaar op telefoon 088 811 33 33 en e-mail: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

In de gemeentelijke opvanglocaties zijn geen huisdieren toegestaan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?