Q&A Zorg

Het kan zijn dat een vluchteling medische zorg nodig heeft. We hebben hieronder vragen en antwoorden rondom zorg(verzekering) verzameld.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kunnen Oekraïense vluchtelingen (medisch noodzakelijke) hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De manier waarop de kosten hiervan worden vergoed of gedeclareerd, verschilt. Verleent een zorgverlener medische zorg aan een ontheemde uit Oekraïne? Vanaf 1 juli 2022 is bij het declaratieproces belangrijk of de Oekraïense patiënt een Burgerservicenummer (BSN) heeft of niet.

Heeft de ontheemde uit Oekraïne een BSN?

Dan wordt verleende zorg vanaf 1 juli 2022 vergoed vanuit de nieuwe Regeling Medische zorg aan Ontheemden (RMO).
De zorgverlener vindt het BSN van de ontheemde in de verzekeringsgegevens (COV). Zorgverleners kunnen vanaf 1 augustus 2022 digitaal declareren via VECOZO. Wij raden zorgverleners aan om declaraties van zorg die vanaf 1 juli wordt verleend, op te sparen en vanaf 1 augustus in te dienen.

Heeft de ontheemde uit Oekraïne geen BSN?

Dan gaat de vergoeding via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg (Deze link gaat naar een andere website) van het CAK. Verleende zorg van vóór 1 juli 2022 wordt ook vergoed via de Subsidieregeling, ongeacht of de ontheemde een BSN heeft.
Op Zorgverzekeringslijn.nl (Deze link gaat naar een andere website) staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Komen Oekraïense vluchtelingen in aanmerking voor tandartszorg?

Reguliere tandartszorg wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De orthodontist (beugeltandarts) wordt niet vergoed.

Voor acute mondzorg kunnen vluchtelingen vanaf 18 jaar terecht bij enkele tandartsen en orthodontisten in de regio die zich beschikbaar hebben gesteld. Zij bieden behandelingen zoals afgesproken in de Regeling Medische zorg Asielzoekers. In de regio kunnen vluchtelingen contact opnemen met de volgende praktijken:

Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2022 bepaalde zorg ook voor volwassenen buiten het basispakket vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250).

Wordt abortuszorg aan ontheemden uit Oekraïne vergoed?

Ja. Vanuit de RMO (vanaf 1 juli 2022) wordt abortuszorg vergoed. Abortuszorg die is geleverd van 1 maart tot 1 juli 2022 kan met terugwerkende kracht worden gedeclareerd via de RMO.

Hoe kan ik zorg regelen voor een ontheemde uit Oekraïne die zwanger is?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde verloskundigenpraktijk. Deze vindt u op https://deverloskundige.nl/zoek-een-verloskundige (Deze link gaat naar een andere website).  Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112.

Worden hulpmiddelen voor ontheemden vergoed?

Geregistreerde hulpmiddelen uit het basispakket die voorgeschreven zijn door een huisarts of medisch specialist worden vergoed.

Heeft een ontheemde uit Oekraïne die niet beschikt over een BSN, recht op zorg?

Indien een ontheemde uit Oekraïne geen burgerservicenummer (BSN) heeft, maar wel direct medisch noodzakelijke zorg nodig heeft, ontvangt hij/zij deze. Zijn/haar zorgverlener kan deze kosten declareren bij het CAK via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV).

Is ondersteuning vanuit de jeugdgezondheidzorg er ook voor kinderen uit Oekraïne?

Ja. Oekraïense ontheemden kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een bezoek aan het consultatiebureau, voor vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma en voor vragen over gezondheid en opvoeden van kinderen tot 18 jaar. De jeugdgezondheidszorg en de vaccinaties zijn gratis.

Krijgen kinderen uit Oekraïne vaccinnaties?

Alle kinderen tot 18 jaar krijgen de vaccinaties aangeboden tegen de infectieziekten waartegen we vaccineren binnen het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) zoals polio, mazelen en rodehond.

Vanwege het risico op mazelen, krijgen kinderen vanaf 9 maanden ook een vervroegde BMR (bof, mazelen, rodehond BMR0) aangeboden.

Kinderen onder de 12 jaar die nog geen vaccinatie tegen tuberculose hebben gehad, kunnen worden doorverwezen naar de tuberculoseafdeling van de GGD voor een BCG.

Voor de vaccinaties geldt dat ouders niet zelf een afspraak hoeven te maken. Zij ontvangen een uitnodiging per post.

Kan een ontheemde uit Oekraïne een vaccinatie tegen COVID-19 krijgen?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gratis de coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie. Zij kunnen telefonisch een afspraak maken voor de prik via 0800 7070 (ook in het Engels). Op veel GGD-locaties kunnen zij ook zonder afspraak een coronaprik halen. Op prikkenzonderafspraak.nl  staat waar het mogelijk is om een coronaprik te halen zonder afspraak.

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht die te maken hebben met psychosociale problemen en/of trauma’s?

Mensen die hulp nodig hebben bij psychosociale problemen en trauma’s kunnen het best eerst contact zoeken met de huisarts.

Moeten Oekraïense vluchtelingen een zorgverzekering afsluiten?

Vanaf 1 augustus 2022 wordt niet gehandhaafd op de verzekeringsplicht voor ontheemden. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan RMO. Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Een vluchteling hoeft zich dus niet zelf uit te schrijven bij de zorgverzekeraar en in te schrijven in de RMO. Dit gebeurt automatisch. In juli ontvangt de vluchteling een brief met informatie over de overgang van de zorgverzekering naar de RMO.

Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Let op: dit is vrijwel altijd een onaantrekkelijke keuze voor de ontheemde, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico betaald hoeft te worden. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket. Op het moment dat een ontheemde toch een zorgverzekering afsluit heeft hij/zij eventueel recht op zorgtoeslag.

Wat te doen met huisdieren meegenomen uit Oekraïne?

Vluchtelingen die een huisdier hebben meegenomen dienen zo snel als mogelijk contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om het huisdier aan te nemen. Daarnaast dienen ze zo snel als mogelijk een dierenarts in de buurt van hun verblijfplaats te bezoeken. Indien nodig kan daar het huisdier worden gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid). Van belang is om voorafgaand aan dit bezoek het dier zoveel mogelijk afgeschermd te houden van andere (huis)dieren of mensen.

Speciaal voor hulp voor huisdieren van vluchtelingen heeft een groot aantal dierenhulporganisaties een centraal meldpunt opgezet waar hulp wordt geboden en gecoördineerd. Dit meldpunt is bereikbaar op telefoon 088 811 33 33 en e-mail: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl (Deze link gaat naar een andere website).

In de gemeentelijke opvanglocaties zijn geen huisdieren toegestaan.

Oekraïense vluchtelingen en spoedzorg

Oekraïense vluchtelingen en medicijngebruik

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?