Bestemmingsplan Woongebieden

Gemeente Maashorst is bezig om het bestemmingsplan ‘Woongebieden Kom Uden’ te actualiseren. In juni 2021 is een conceptbestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarmee is ook de fase gestart van de omgevingsdialoog. We hebben op het conceptbestemmingsplan inmiddels een aantal reacties ontvangen. Die worden nu behandeld, met de intentie om zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen voor de indieners.

Meer informatie/vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in.

Het bestemmingsplan Woongebieden betreft het onderstaande gebied.

Kaartje van de plangrens van de woongebieden

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten