Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden

Vanaf donderdag 30 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebieden Kom Uden 2022’ ter inzage. Met dit plan wordt het tot nu toe geldende bestemmingsplan uit 2010 geactualiseerd. Het plangebied omvat alle woongebieden van de kern Uden, met uitzondering van het centrumgebied en Uden-zuid.

Het bestemmingsplan 'Woongebieden Kom Uden' gaat over het onderstaande gebied.

Kaartje van de plangrens van de woongebieden

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u vragen hebben over dit plan? Mail dan naar woongebieden@gemeentemaashorst.nl. Of neem contact op via het algemene nummer van de gemeente: 0413 - 28 19 11.
In de officiële bekendmaking, die is gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad, vindt u meer informatie over het plan en de wijze waarop u een eventuele zienswijze kunt indienen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, of hebt u hulp nodig bij het inzien van het plan? Mail dan naar woongebieden@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?