Maashorst Branding

'Maashorst Branding, werken aan een sterk merk.'

De merkbelofte:

‘Goed toeven in Maashorst’. In Maashorst ervaar je een complete mix van voorzieningen een leven lang.

Positionering:

Maashorst is een prachtige Brabantse gemeente met een brede en gevarieerde mix van interessante plekken, activiteiten en verhalen. Om uit het vergelijk van andere “stereotype” Brabantse gemeenten te blijven is het zaak om juist te focussen op “Goei leven”. Ja, je kunt in Maashorst ook fijn wonen, goed ondernemen, enz, enz, enz. Maar OERnatuur en kwalitatief bourgondisch genieten staan groot en exclusief in de etalage.

Het archetype (onze persoonlijkheid):

‘De vrijzinnige durfal’

De doelgroep:

Natuurliefhebbers & levensgenieters

De balans tussen toeristische ambities en behoud van het natuurgebied is belangrijk voor de lange termijn positionering van Maashorst. In het natuurgebied zijn wij als mensen te gast in de natuur, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Wij willen een doelgroep aanspreken die respectvol met onze natuur en omgeving omgaat en hier op een bewuste manier kwalitatief van wil genieten.

Communicatieboodschap:

Het beeldmerk:

Onmiskenbaar een vrije vorm, met vriendelijke rondingen en diverse subtiele symbolische verwijzingen naar de streek. Dit beeldmerk maakt het makkelijker Maashorst als gemeente te positioneren, zwevend boven de vele initiatieven, organisaties en bedrijven die ook de naam Maashorst voeren. Het beeldmerk hebben we de naam Pulse gegeven.

Waar staat de Pulse voor:

6 kernen

Maashorst bestaat uit 6 kernen, welke alle verbeeld zijn in een ‘afslag’ in het beeldmerk.

Horsten en slenken

Een Horst, in de geologie de zijde van een afschuiving die omhoog is bewogen. De andere, naar beneden bewogen zijde van de afschuiving is een slenk.

Meander

Het slingerpad, een drift, meander, peelrandbreuk.

M en H

Het is een vrije M, daarnaast kan je er ook een H in zien, MaasHorst.

Pulse

Als een hartslag, levensader van onze samenleving. Het hart staat ook voor een bruisend centrum.

Signatuur

Een paraaf onder iets waar we trots op zijn. Zoals de handtekening van een schilder

Pulse gebruiken?

Wil je de ‘Pulse’ toepassen in het logo van je organisatie of wil je het onderdeel laten uitmaken van je communicatie, dan kan dat. Kijk in de korte huisstijlhandleiding voor meer informatie. (PDF, 417.3 kB)

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?