Park Moleneind archief 2017

Hieronder vindt u verslagen van inloopavonden, informatie over de projectgroep en veelgestelde vragen.

Projectgroep

In juni 2016 zijn we gestart met verschillende bijeenkomsten waar alle partijen/gebruikers hun mening konden geven. Na de zomervakantie is een projectgroep samengesteld met een afvaardiging van alle betrokken partijen: omwonenden, sportverenigingen, molenaar enzovoort.

Vraag en antwoord

De antwoorden op de meest gesteld vragen leest u hieronder. Heeft u andere vragen? Of hebt u na het lezen van de antwoorden nog meer vragen? Laat het ons dan weten. We blijven dit overzicht steeds aanvullen. Vul het contactformulier in (Deze link gaat naar een andere website) of bel met Sonja Derks via 0413 - 28 19 11.

Inloopavond 10 juli 2017

Mede door de reacties op de plannen tijdens de inloopavond op 8 februari is het plan op een aantal punten aangepast. Op 8 februari was de projectgroep aanwezig om vragen te beantwoorden, samen met een aantal specialisten van de gemeente. Bijvoorbeeld over de inrichting van het park, verkeer, parkeren enzovoort. Aanwezigen hebben hun reactie op het voorstel achtergelaten.

Het vervolg

Alle reacties die tijdens de inloopavond zijn binnengekomen worden toegevoegd aan het definitieve voorstel dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad.

Inloopavond 8 februari 2017

De projectgroep heeft na meerdere overleggen, een voorstel gemaakt voor de herinrichting van park Moleneind. Op 8 februari was de projectgroep aanwezig om vragen te beantwoorden, samen met een aantal specialisten van de gemeente. Bijvoorbeeld over de inrichting van het park, verkeer, parkeren enzovoort. Aanwezigen hebben hun reactie op het voorstel achtergelaten.

Tekening van het voorstel

De tekening met toelichting gaat over de ligging van de velden, verlichting, hagen en gebouwen. Later is daar nog aan toegevoegd hoe het park wordt ingericht; waar bijvoorbeeld paden komen of het soort beplanting. Dit vindt u in het definitieve voorstel dat u op 10 juli tijdens een inloopavond kunt bekijken en waar u direct uw reactie kunt achterlaten.

Het vervolg

Alle reacties die tijdens de inloopavond zijn binnengekomen, zijn besproken met de projectgroep. Daarna is het definitieve voorstel gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad. Als zij akkoord zijn, gaan we – ook weer samen met gebruikers – de inrichting van het park verder uitwerken en het project verder plannen en organiseren.

Verslagen 2016

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?