Politiekids

Politiekids is een project waarbij kinderen uit groep 5, 6 en 7 van de basisschool met hun ouders betrokken worden bij politiewerk. Het project gaat van start in de wijk Bogerd-Vijfhuis. Kinderen die deelnemen krijgen 16 weken lang iedere woensdagmiddag een training en helpen de politie met speciale acties. Ze worden vooraf – net als echte politiemensen – beëdigd door de politiechef. Aan het einde van het project kunnen de kinderen een diploma behalen.

Waarom het project Politiekids?

Bij Politiekids worden kinderen in contact gebracht met de wijkagent en haar werk. Tijdens het project krijgen de kinderen diverse trainingen op het gebied van fysieke weerbaarheid, conditie, samenwerking en opsporen van eigen talenten. De kinderen worden hierdoor weerbaar tegen pestgedrag, laagdrempelige criminele activiteiten en onveilige gebeurtenissen.

Veel criminele activiteiten worden namelijk al op jonge leeftijd gepleegd. Voor veel mishandelingen, bedreigingen en overlastincidenten is plaatselijke jeugd verantwoordelijk. Met het project Politiekids wil de politie in contact komen met kinderen voordat ze mogelijk het ‘foute pad’ op gaan. Dit draagt uiteindelijk bij aan een veiligere buurt.

Wat doen de politiekids?

De jonge deelnemers aan Politiekids helpen de politie en wijkboa bij laagdrempelige acties en passen hierbij de vaardigheden toe die ze in de andere trainingen geleerd hebben.

De kinderen dragen tijdens de acties opvallende kleding met de opdruk ‘Politiekid’ en een speciale Politiekids-batch zodat zij altijd
goed herkenbaar zijn. 

Trainingen

Politiemensen trainen regelmatig om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Ook Politiekids krijgen trainingen die ontwikkeld zijn voor
basisschoolkinderen. Onderstaande trainingen komen iedere maand terug zodat de kinderen zich steeds meer ontwikkelen. De trainingen duren per keer 1,5 uur.

Wat wordt van ouders verwacht?

Ouders worden nauw betrokken bij het project. Je stimuleert je kind voor de trainingen en samen denk je na over welke problemen er in
de buurt spelen, zodat hierop een actie bedacht kan worden. Het is belangrijk dat de kinderen elke week aanwezig zijn. Natuurlijk kan
het gebeuren dat een kind ziek wordt of zich af moet melden. 

Wie zijn er betrokken bij het project Politiekids?

Naast agenten, kinderen en ouders, kan iedereen die actief is in Bogerd-Vijfhuis deelnemen aan het project. Denk hierbij aan overige buurtbewoners, gemeente, Area, De Nieuwe Pit, GUUS beweegt je, Ons Welzijn, Compass en kindcentrum Aventurijn. Door meer mensen bij het project te betrekken, ontstaat er een betere samenwerking en grotere sociale samenhang in de wijk. 

 

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten