Reconstructie Vijfhuizerweg-Morel

De Vijfhuizerweg en Morel in Uden zijn toe aan groot onderhoud. De reconstructie is gestart op 15 november 2021 en duurt tot aan de bouwvak 2022.

De Vijfhuizerweg wordt vanaf Bitswijk tot aan de Schepersweg opnieuw ingericht en ook de Morel wordt aangepakt. We gaan het asfalt verwijderen en vervangen dat door stenen. Het komt er soortgelijk uit te zien als de Schepersweg. We vervangen ook de riolering. We leggen een zogenoemd gescheiden stelsel aan. Dat betekent dat regenwater en vuilwater voortaan gescheiden worden afgevoerd. Schoon regenwater gaat daardoor niet meer nutteloos naar de zuiveringsinstallatie, maar kan in het gebied worden vastgehouden. Dat is beter voor het klimaat en beter voor het groen. En daarmee ook voor de bewoners.

Het groen krijgt een opknapbeurt en waar het kan planten we bomen. In de aflopen tijd zijn al enkele bomen verwijderd.

We leggen parkeerplaatsen aan en leggen ook enkele drempels en versmallingen aan. Die remmen de snelheid. Zo zorgen we ervoor dat de wegen conform de landelijke eisen van een 30km-zone worden ingericht.

Afstemming

Sinds de eerste plannen zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarin we samen met bewoners hebben gekeken naar het ontwerp. Bewoners en andere betrokkenen hebben in die periode hun opmerkingen en vragen kenbaar gemaakt. Dat heeft geresulteerd in een presentatie begin 2018. De resultaten naar aanleiding van die presentatie en die tekening vormen de basis voor de reconstructie in 2021/2022. Bewoners en belanghebbenden hebben begin 2021 nogmaals reactie gegeven op het conceptontwerp en hun opmerkingen en vragen zijn waar mogelijk nog het definitieve ontwerp verwerkt. Het definitieve ontwerp is besproken tijdens informatieavonden in oktober en november 2021.

Planning

Selten Aannemingsbedrijf uit Uden voert het werk uit. Naar verwachting is de gehele reconstructie net voor de bouwvak van 2022 klaar. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Bekijk hier een plattegrond met de fases. (PDF, 834.3 kB) Aanwonenden krijgen van gemeente en/of aannemer informatie op detailniveau, als dat aan de orde is.

Laatste stand van zaken

Wilt u direct op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken? Meldt u zich dan aan op het online participatie-platform maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website). U krijgt dan automatisch bericht als daar nieuwe informatie wordt gedeeld.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?