Renovatie Oude Maasstraat

De gemeente Maashorst gaat groot onderhoud uitvoeren in de Oude Maasstraat. We leggen een nieuw vuilwaterriool én een regenwaterriool aan. En we vervangen het asfalt door straatstenen.

Werkzaamheden

We beginnen met het graven van een aantal proefsleuven. Dat doen we om te zien waar precies de kabels en leidingen liggen, die mogelijk de nieuwe riolering in de weg zitten. Daarna gaan we in de Oude Maasstraat het vuilwaterriool vernieuwen. Ook leggen we, apart daarvan, een nieuw regenwaterriool aan. Vanaf maandag 16 mei 2022 gaat Brabant Water al op enkele plaatsen de waterleidingen vervangen die in de weg liggen. Hiervoor wordt telkens de straat afgesloten. Vanaf maandag 30 mei 2022 wordt vanaf Hulstheuvel gestart met het vervangen van het vuilwaterriool en de aanleg van het regenwaterriool. Om de overlast voor de aanwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in fases uitgevoerd, eerst vanaf Hulstheuvel tot aan Hoog Zoggel en daarna in het zijstraatje tot aan de Velmolenweg.

Zodra per fase de rioleringswerkzaamheden gereed zijn, wordt de straat voorzien van betonstraatstenen en knappen we de voetpaden op.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Witlox Wegenbouw&Groentechniek en gaan duren tot begin december 2022. Helaas kan dit niet zonder overlast voor de aanwonenden. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Bouwkundige vooropnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden maken we bouwkundige vooropnames van de aanliggende woningen. Dat doen we omdat de grondwaterstand door de aanleg van de riolering lager wordt. Daarom inspecteren we, uiteraard met toestemming van de bewoners, vooraf de bouwkundige staat van de woningen, zowel binnen als buiten. Het uitvoerende bureau stuurt betrokkenen hierover een bericht.

Werkplanning

Om de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken, delen we het werk op in fases. We starten met het werk in mei 2022. We verwachten dat de werkzaamheden duren tot december. We hebben er bewust voor gekozen om pas in het voorjaar te starten. Dan hoeven we het werk namelijk niet te onderbreken door winterse omstandigheden. Doordat we aaneengesloten kunnen doorwerken, beperken we de overlast zoveel mogelijk. 

Informatiebijeenkomst

Voordat we daadwerkelijk starten met de renovatie organiseren we een informatiebijeenkomst over de fasering van de werkzaamheden. Aanwonenden krijgen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Planning

23 mei 2022 Informatiebijeenkomst over fasering voor aanwonenden.
mei - november 2022 Renovatiewerkzaamheden volgens onderstaande planning.
medio februari 2023 Klaar!

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats (zie tekeningen). Hieronder ziet u de verwachte tijdsduur per fase. Bewoners ontvangen van tevoren een brief van aannemer Witlox met de exacte startdatum en contactgegevens.

Fase Uitvoerdata
fase 1: week 22 t/m 27 30 mei - 8 juli
fase 2: week 25 t/m 29 20 juni - 22 juli
fase 3: week 27 t/m 30 4 juli - 29 juli
fase 4: week 37 t/m 42 12 september - 21 oktober
fase 5: week 41 t/m 45 10 oktober - 11 november
fase 6: week 42 t/m 46 7 november - 24 november
fase 7: week 44 t/m 48 24 november - 15 december
fase 8: week 47 t/m 50 15 december - 24 december
Kerstreces 24 december - 9 januari 2023
fase 9: week 48 t/m 51 9 januari - 5 februari

N.B. Door onvoorziene omstandigheden kunnen deze data afwijken, waarvoor wij uw begrip vragen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Dan kunt u terecht bij projectleider Theo de Haas via e-mail theo.dehaas@gemeentemaashorst.nl.

renovatie oude Maasstraat fasering 1renovatie oude Maasstraat fasering 2

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?