Renovatie Oude Maasstraat

De gemeente Maashorst gaat groot onderhoud uitvoeren in de Oude Maasstraat. We leggen een nieuw vuilwaterriool én een regenwaterriool aan. En we vervangen het asfalt door straatstenen.

Werkzaamheden

We beginnen met het graven van een aantal proefsleuven. Dat doen we om te zien waar precies de kabels en leidingen liggen, die mogelijk de nieuwe riolering in de weg zitten. Daarna gaan we in de Oude Maasstraat het vuilwaterriool vernieuwen. Ook leggen we, apart daarvan, een nieuw regenwaterriool aan. Tot slot vervangen we de asfaltverharding door straatstenen en knappen we de voetpaden op.

Bouwkundige vooropnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden maken we bouwkundige vooropnames van de aanliggende woningen. Dat doen we omdat de grondwaterstand door de aanleg van de riolering lager wordt. Daarom inspecteren we, uiteraard met toestemming van de bewoners, vooraf de bouwkundige staat van de woningen, zowel binnen als buiten. Het uitvoerende bureau stuurt betrokkenen hierover een bericht.

Werkplanning

Om de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken, delen we het werk op in fases. We starten met het werk in maart/april 2022. We verwachten dat de werkzaamheden duren tot november. We hebben er bewust voor gekozen om pas in het voorjaar te starten. Dan hoeven we het werk namelijk niet te onderbreken door winterse omstandigheden. Doordat we aaneengesloten kunnen doorwerken, beperken we de overlast zoveel mogelijk. 

Inloopbijeenkomst

Voordat we daadwerkelijk starten met de renovatie organiseren we een informatiebijeenkomst over de fasering van de werkzaamheden. Aanwonenden krijgen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Planning

september 2021 inloopbijeenkomst over renovatie
februari 2022 inloopbijeenkomst over fasering
maart-oktober 2022 renovatiewerkzaamheden
november 2022 klaar!

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Dan kunt u terecht bij projectleider Theo de Haas via e-mail theo.dehaas@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten