Snelfietsroutes

In de provincie Noord-Brabant wordt de komende jaren een netwerk van snelfietsroutes aangelegd, waaronder de routes Uden-Veghel en Uden-Nistelrode.

Met een netwerk van snelfietsroutes willen de provincie en de gemeenten weggebruikers faciliteren om ook voor langere afstanden de fiets te gebruiken op weg naar bijvoorbeeld werk en school. Op deze manier dragen we bij aan vermindering van files, verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid. In 2018 zijn door de betrokken partijen de Bestuursovereenkomsten van de snelfietsroutes ondertekend.

Twee delen, vier deelfasen

In gemeente Maashorst worden twee snelfietsroutes gerealiseerd:

De tracékeuze is in grove lijnen vastgelegd, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur. De provincie heeft de verdere detaillering bij de gemeenten neergelegd.

Voor de gemeente Maashorst is de snelfietsroute te verdelen in vier deelfasen:

  1. Snelfietsroute tussen Nistelrode (Bernheze) en Uden buiten de kom.
  2. Snelfietsroute over Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat binnen de kom.
  3. Snelfietsroute vanaf het Centrum Zuid van Uden naar de provinciale weg N264 binnen de kom.
  4. Snelfietsroute tussen de N264 en de gemeentegrens met Mariaheide (Meijerstad) buiten de kom.

Traject naar Nistelrode

Momenteel leggen we de laatste hand aan het ontwerp van het fietspad naar Nistelrode. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd vanaf de Doelenweg tot aan de gemeentegrens en sluit daar aan op het deel dat door de gemeente Bernheze al is gerealiseerd. Het fietspad voor twee richtingen komt aan de westkant van de Nistelrodeseweg. We maken het ook breder, zodat snelle (elektrische) fietsen eveneens veilig gebruik kunnen maken van deze route. Voor het deel vanaf de Doelenweg naar de Hobostraat voldoet het fietspad al aan de eisen voor een snelfietspad. Dat deel blijft dan ook zoals het is.

Traject Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat

Dit tracé is inmiddels gereed. Het is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject.

Traject Centrum Zuid

In de komende maanden starten we voor dit gedeelte een uitgebreid participatietraject op. Hoe dat gebeurt, kunnen we nog niet aangeven, omdat we rekening moeten houden met de covid-maatregelen.

Traject naar Mariaheide

Ook voor dit traject leggen we de laatste hand aan het ontwerp. Het fietspad komt tussen de Corridor en de A50, kruist de Hoogstraat en sluit daarna aan op het gedeelte dat naar Mariaheide zal gaan. Overigens zijn bij de realisatie van het dassenraster in het voorjaar van 2020 al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de snelfietsroute aldaar.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?