Snelfietsroutes

In de provincie Noord-Brabant wordt de komende jaren een netwerk van snelfietsroutes aangelegd, waaronder de routes Uden-Veghel en Uden-Nistelrode.

Met een netwerk van snelfietsroutes willen de provincie en de gemeenten weggebruikers faciliteren om ook voor langere afstanden de fiets te gebruiken op weg naar bijvoorbeeld werk en school. Op deze manier dragen we bij aan vermindering van files, verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid. In 2018 zijn door de betrokken partijen de Bestuursovereenkomsten van de snelfietsroutes ondertekend.

Twee delen, vier deelfasen

In gemeente Maashorst worden twee snelfietsroutes gerealiseerd:

De tracékeuze is in grove lijnen vastgelegd, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur. De provincie heeft de verdere detaillering bij de gemeenten neergelegd.

Voor de gemeente Maashorst is de snelfietsroute te verdelen in vier deelfasen:

  1. Snelfietsroute tussen Nistelrode (Bernheze) en Uden buiten de kom.
  2. Snelfietsroute over Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat binnen de kom.
  3. Snelfietsroute vanaf het Centrum Zuid van Uden naar de provinciale weg N264 binnen de kom.
  4. Snelfietsroute tussen de N264 en de gemeentegrens met Mariaheide (Meijerstad) buiten de kom.

Traject naar Nistelrode

Momenteel leggen we de laatste hand aan het ontwerp van het fietspad naar Nistelrode. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd vanaf de Doelenweg tot aan de gemeentegrens en sluit daar aan op het deel dat door de gemeente Bernheze al is gerealiseerd. Het fietspad voor twee richtingen komt aan de westkant van de Nistelrodeseweg. We maken het ook breder, zodat snelle (elektrische) fietsen eveneens veilig gebruik kunnen maken van deze route. Voor het deel vanaf de Doelenweg naar de Hobostraat voldoet het fietspad al aan de eisen voor een snelfietspad. Dat deel blijft dan ook zoals het is.

Traject Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat

Dit tracé is inmiddels gereed. Het is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject.

Traject Centrum Zuid

In de komende maanden starten we voor dit gedeelte een uitgebreid participatietraject op. 

Traject naar Mariaheide

Op 29 augustus 2022 starten de werkzaamheden voor de aanleg van dit deel van de snelfietsroute Uden-Veghel. Tussen de brug over de N264 en Mariaheide leggen we langs de Corridor, aan de zijde van de A50, een tweezijdig breed fietspad aan tot aan de (geplande) aansluiting naar Mariaheide aan de Veghelse zijde.

De aanleg begint met werkzaamheden aan de brug over de Leijgraaf. Deze brug is al langer toe aan onderhoud. We combineren deze werkzaamheden met het aanleggen van het fietspad. 
Omdat de brug ook versterkt moet worden, is het noodzakelijk de Corridor voor alle verkeer af te sluiten. Het auto- en fietsverkeer wordt dan omgeleid met behulp van borden.

Tegelijkertijd voeren we werkzaamheden langs de Corridor uit om het fietspad te kunnen verbreden. We verwachten dat na ongeveer acht weken de fietsers weer langs de Corridor kunnen fietsen. Het autoverkeer moet dan nog even gebruik blijven maken van de omleiding, omdat ook de kruising Corridor – Hoogstraat wordt aangepast. Eind november is het werk naar verwachting klaar. 

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Neem dan contact op met toezichthouder Erik Hendriks, via telefoonnummer 0413 – 28 19 11.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?