Spechtenlaan

In het zuidoostelijk deel van Odiliapeel ligt een klein nieuwbouwgebied, genoemd naar de belangrijkste toegangsweg: Spechtenlaan. Het wordt grofweg in drie fases ontwikkeld.

De eerste twee delen zijn inmiddels gerealiseerd. In het laatst te ontwikkelen gedeelte, fase IIb, zijn nog bouwkavels voor particuliere zelfbouwers beschikbaar. Informatie hierover vindt u op de website van Wonen in gemeente Maashorst (Deze link gaat naar een andere website).

Spechtenlaan 2B

De woningen in het gedeelte Spechtenlaan fase 2B (= Plaggen, Turfsteker, Peelseheide en Bultpad) zijn inmiddels bijna allemaal gerealiseerd. Vanaf maandag 20 september gaan we dit gedeelte woonrijp maken. Dat betekent grofweg:

Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 15 september 2021 kunnen we u verder inlichten over de uitvoeringswerkzaamheden.

Documenten

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?