Toekomstige inzameling van afval in Maashorst

De gemeente gaat een nieuw afvalplan opstellen. Voormalig Landerd en Uden hebben nu elk nog hun eigen methode van afval inzamelen. Vóór 1 januari 2024 moeten we voor alle kernen van Maashorst één systeem van afval inzamelen kiezen.

Dit is een mooie kans om te onderzoeken hoe we dan meteen de afvalscheiding nog beter kunnen aanpakken, omdat we slimmer en zuiniger met onze grondstoffen moeten omgaan. Maashorst wil een duurzame gemeente zijn. Als we onze grondstoffen meer hergebruiken, kunnen we er langer mee doen. Zo besparen we nieuwe grondstoffen, water en energie én hebben we veel minder afval.

Enquête onder inwoners Maashorst (laagbouw woningen)

In Maashorst zijn we al bewust bezig met afvalscheiding, maar het kan beter. Daarom onderzoeken we hoe we er samen met u voor kunnen zorgen dat herbruikbare materialen nog meer gescheiden, en vooral ook zuiver (zonder ander materiaal) ingezameld kunnen worden.

We hebben alle inwoners uitgenodigd om mee te werken aan een online enquête over afvalscheiding en afvalinzameling. We wilden weten hoe u de huidige afvalinzameling beleeft en gebruikt. En wat u nog nodig heeft om uw afval nog beter te scheiden. Deze input is belangrijk bij het kiezen van een breed gedragen inzamelsysteem.

De enquête was specifiek bedoeld voor bewoners van laagbouw woningen; bij appartementen en flats is vrij recent, eind 2021, de invoering van een nieuwe afvalinzamelmethode afgerond. Wat dat heeft opgeleverd aan resultaten en ervaringen, gaan we later bekijken.

De resultaten van de enquête kunt u vinden op ons digitale participatieplatform www.maashorstaanhetwoord.nl, (Deze link gaat naar een andere website) bij het project ‘Afvalinzameling in onze gemeente’. 

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?