Toekomstige inzameling van afval in Maashorst

Op 8 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe afvalbeleid 'Van Afval Naar Grondstof'.

Maashorst wil toe naar een nog betere afvalscheiding en meer hergebruik van grondstoffen en materialen. We moeten ook. Sommige grondstoffen zijn schaars en anderen zijn weer erg milieubelastend bij de winning en productie. In 2030 maximaal 80 kilo restafval per persoon per jaar (158 kilo in 2022). Daar zetten we bij het nieuwe beleidsplan Van Afval Naar Grondstof op in.

Een van de stappen om dat te bereiken is het per 1 januari 2025 gelijk trekken van het inzamelen van PBD, GFT+E en restafval in Reek, Schaijk en Zeeland met Odiliapeel, Uden en Volkel.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2024:

Vanaf 1 januari 2025 gaan we ook in Reek, Schaijk en Zeeland: 

Verder gaan we onderzoeken hoe we de milieustraat kunnen verbeteren en de afvalinzameling bij de hoogbouw en de KCA-inzameling evalueren. De inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland zullen we in de loop van 2024 uitgebreid informeren over het hoe en wat van de nieuwe inzameling.

Enquête onder inwoners Maashorst (laagbouw woningen)

In de zomermaanden van 2022 hebben we alle inwoners uitgenodigd om mee te werken aan een online enquête over afvalscheiding en afvalinzameling. We wilden weten hoe de huidige afvalinzameling wordt beleefd en gebruikt. En wat er nog nodig is om afval nog beter te scheiden. Deze input is belangrijk geweest bij het kiezen van een breed gedragen inzamelsysteem.

De enquête was specifiek bedoeld voor bewoners van laagbouw woningen; bij appartementen en flats is vrij recent, eind 2021, de invoering van een nieuwe afvalinzamelmethode afgerond. Wat dat heeft opgeleverd aan resultaten en ervaringen, gaan we later bekijken.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?