Woonvisie

Hoe zorgen we voor voldoende aantrekkelijke woningen en een kwalitatief en energetisch hoogwaardige woningvoorraad, waar iedereen in elke levensfase, met of zonder zorgbehoefte, kan (blijven) wonen? Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden de Woonvisie 2020-2025 (PDF, 3.1 MB) vastgesteld.

Inwoners en tal van partners uit de woonsector hebben daar hun bijdrage aan geleverd. De Woonvisie 2020-2025 zet een duidelijke stip op de horizon: dit is de richting die we op gaan en dit zijn de keuzes die erbij horen.

Wat is een woonvisie?

In de Woonvisie legt de gemeenteraad de ambities op het gebied van wonen vast, en wat ervoor nodig is om die te realiseren. Met het vaststellen van de woonvisie geeft de gemeenteraad het college opdracht om de woonvisie uit te voeren en, bijvoorbeeld, prestatieafspraken met de woningcorporatie en de huurdersorganisatie te maken. Zo zorgen we voor voldoende aantrekkelijke woningen en een kwalitatief en energetisch hoogwaardige woningvoorraad, waar iedereen in elke levensfase, met of zonder zorgbehoefte, kan (blijven) wonen.

Goed voorbereid

De Woonvisie is in verschillende stappen voorbereid. Zo hebben we een analyse gemaakt van de woningmarkt in Uden. Daarnaast zijn we op verschillende manieren in gesprek gegaan met woonpartners, gemeenschap en gemeenteraad, onder andere tijdens een ‘avond van het woonvraagstuk’, fietsexcursies met inwoners en gesprekken met de adviesraad sociaal domein. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in onder andere:

Woonwensenonderzoek

In 2019 hebben we ook deelgenomen aan het regionale woonwensenonderzoek. Dat wordt elke vier jaar uitgevoerd in onze regio Noordoost-Brabant. De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn al meegenomen in de concept-woonvisie. Die bevestigden dat inwoners van gemeente Uden vooral behoefte hebben aan huurappartement, kleine woningen met drie kamers en betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Eind maart 2020 is de definitieve rapportage van het onderzoek beschikbaar gekomen (zie download-versie hieronder).

Aan de slag!

Met de woonvisie zet de gemeente Uden een duidelijke stip op de horizon: dit is de richting die we opgaan. Onze ambities zijn:

  1. Gemeente Uden als circulaire parel van de regio: het vormgeven van duurzame leefkwaliteit.
  2. Een gezonde woningmarkt: het accommoderen van stevige groei.
  3. Een gezonde woningmarkt: meer diversiteit.
  4. De juiste woning op de juiste plek: aandacht voor een inclusieve samenleving en wijken in balans.

Dat vraagt van de gemeente om meer sturing. We pakken de rol als regisseur en waar nodig als regelgever. Initiatieven die bijdragen aan onze doelstellingen willen we faciliteren. Daarbij zien we onszelf als aanjager en verbinder. We creëren meerwaarde door partijen bij elkaar te brengen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid van Lankvelt. Vul hiervoor het contactformulier in. (Deze link gaat naar een andere website)

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?