Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Boa's

Een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) is een ambtenaar met speciale opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen en de politie met zijn/haar kennis aanvult. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door de gemeente ingezet om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven en hebben een belangrijke rol als het gaat om de wet handhaven en overlast tegengaan om zodoende de leefbaarheid te bevorderen middels een gastvrije werkwijze.

Bevoegdheden van een boa

De boa mag als opsporingsambtenaar identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, waarschuwingen en boetes uitschrijven en personen staande houden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Daarnaast zijn de boa’s aangewezen als toezichthouder voor een aantal wetten en regelgeving. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van speciale bevoegdheden, zoals het zonder toestemming betreden van een terrein of foto’s nemen.

Kerntaken boa’s

De boa's van gemeente Maashorst mogen handhaven in de openbare ruimte binnen de gemeenten Maashorst en Boekel. De kernactiviteiten zijn:

Werkwijze boa’s 

Gastvrij

Maashorst is een gastvrije gemeente. De boa’s dragen daar aan bij; in het naleven van regels opereren de boa's op basis van menselijkheid en vriendelijkheid. Zij proberen te helpen, mensen van dienst te zijn en voeren hun taken zoveel mogelijk gastvrij uit om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Mensen informeren, te woord staan én aanspreken hoort daarbij. Ongewenst gedrag veranderen in gewenst gedrag, is een belangrijk uitgangspunt. Soms volstaat een goed gesprek of een waarschuwing en soms is een boete nodig.

Elke wijk een eigen boa

Elke wijk of dorp heeft een eigen wijk-boa. Een vertrouwd gezicht dat de mensen en de wijk kent. Boa’s horen graag van u wat er in uw buurt speelt en waar ze aandacht aan kunnen besteden. Een goede samenwerking tussen bewoners, wijken en boa’s is belangrijk om het samen aangenaam te houden. Neem gerust contact met hen op. Ook tips waar boa’s in uw wijk uitleg kunnen geven of informatie kunnen ophalen, horen zij graag. Hieronder ziet u wie uw wijk-boa is.

Zichtbaar

De boa’s in Maashorst zijn zichtbaar aanwezig. U kunt ze lopend, fietsend, in de auto of op de motor tegenkomen. Ze surveilleren in de wijk en gaan in gesprek met bewoners. Boa’s vertellen graag over hun werk en geven voorlichting. Wilt u hen uitnodigen? Dat kan! Neem contact op via 0413 - 28 19 11 of direct met uw eigen wijk-boa via één van onderstaande e-mailadressen.

Overzicht BOA's

In dit overzicht (PDF, 27.3 kB) zie je de BOA's per wijk en hun contactgegevens.

Contact en meldingen

De boa's proberen veel contact te hebben met bewoners. Dit om te weten wat er speelt in de wijken en hierdoor snel en effectief te kunnen reageren. Dus geef uw tips door! Uw wijk-boa komt graag naar u toe. Bel gerust voor een melding, vraag of afspraak of spreek een Boa aan op straat. Wilt u een melding doen over een handhavingsprobleem? Vul dan het formulier Melding Openbare Ruimte in.

Bodycam BOA

Het boa-team van de gemeente Maashorst kan tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een bodycam.

Lees meer over de camera van een BOA

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?