Bestuursakkoord gemeente Maashorst ondertekend: ‘Samen bouwen we Maashorst’

Geplaatst op donderdag 10 februari 2022

Donderdagavond 10 februari ondertekenden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen van gemeente Maashorst officieel hun bestuursakkoord. Ook Groen Links tekende voor het akkoord.

De nieuwe coalitie van gemeente Maashorst (bestaande uit de partijen Jong Uden, CDA, Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen) stelde na de verkiezingen in 2021 in sneltreinvaart een plan op voor de komende bestuursperiode 2022-20226. Daarin staat beschreven wat de coalitie wil bereiken. Bij het opstellen ervan zochten de coalitiepartijen bewust naar de overlap in álle partijprogramma’s, dus ook die van de oppositiepartijen. Zo wilde de coalitie zorgen voor een zo breed mogelijk gedragen plan. Daarom heet het ook een ‘bestuursakkoord’ in plaats van (alleen) een ‘coalitieakkoord’ en kreeg het de titel ‘Samen bouwen we Maashorst’.

Breed gedragen Toen het akkoord in concept in elkaar zat, legde de coalitie het voor aan alle fracties van de gemeenteraad. Op basis van hun reacties is het op enkele punten nog aangevuld en aangescherpt. Tijdens de raadsvergadering van 20 januari zijn die aanvullingen besproken en is het akkoord vastgesteld. Dat gebeurde met instemming van 23 raadsleden (Jong Maashorst, CDA, Voor de Dorpen, Maashorst Vooruit, VVD, Gewoon Uden, PRO en Groen Links). Groen Links was ook bereid om het akkoord mede te ondertekenen, als extra gebaar van ondersteuning. Op de foto v.l.n.r. (na afloop van de ondertekening): Bas Keijzer (fractievoorzitter Maashorst Vooruit), Ben Maathuis (fractievoorzitter Voor de Dorpen), Genoveef Lukassen (fractievoorzitter Groen Links), Emiel Jozephs (fractievoorzitter Jong Maashorst) en Maurits van den Bosch (fractievoorzitter CDA).

Bekijk hier het bestuursakkoord ‘Samen bouwen we Maashorst’ op de website van gemeente Maashorst. Op pagina 4 staat een korte samenvatting van de ambities onder de titel ‘Zo gaan we bouwen’.

Ondertekening bestuursakkoord

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?