Alliantie Zuiderwaterlinie stelt de toekomst van het verleden vast

Geplaatst op vrijdag 11 februari 2022

Vrijdag 11 februari 2022 kwamen bestuurders, vrijwilligers en ondernemers bij elkaar om een bijzondere mijlpaal voor de Zuiderwaterlinie te vieren: de vaststelling van het ambitiedocument voor de periode 2021-2029. Hierin spreken partners hun gedeelde visie op - en passie voor - de toekomst van het verleden uit. Om het ambitiedocument formeel te maken, zetten alle partners op video hun handtekening. Zo ook wethouder Jeroen van den Heuvel namens gemeente Maashorst.

Een ambitiedocument is een belangrijke markering in de tijd: de eerste pioniersfase is voorbij. De visie die uit het document spreekt en de vertaling daarvan in plannen en projecten, geeft richting en houvast aan de Alliantie Zuiderwaterlinie en onze samenwerking. Het is geen eindpunt, maar een begin; een inspiratiebron en een werkdocument.

Aantrekkelijke samenvatting in publieksversie

Tijdens het feestelijk moment werd de publieksversie van het ambitiedocument gepresenteerd. Hierin is een aantrekkelijke samenvatting van het ambitiedocument te vinden. Ben je benieuwd naar de visie en ambities van de Alliantie Zuiderwaterlinie? Je vindt de publieksversie vanaf nu op de website van de Zuiderwaterlinie. In verschillende video's vertellen stellingcoördinatoren en liniebouwers (vrijwilligers, ondernemers en heemkundigen) over de visie en ambities van de stelling. De video's zijn te vinden op het YouTubekanaal van de Zuiderwaterlinie.

Nieuwe partners Alliantie Zuiderwaterlinie

De bijeenkomst was compleet met de verwelkoming van twee nieuwe partners bij de Alliantie Zuiderwaterlinie: Tholen en Maasdriel (Fort Sint Andries). In de Alliantie Zuiderwaterlinie werken nu 18 gemeenten, 3 waterschappen, provincie Noord-Brabant en een groot aantal andere organisaties en betrokken personen samen. Samen verbinden de partners het verleden met de toekomst door de historie van de Zuiderwaterlinie zichtbaar en beleefbaar te maken.

De Zuiderwaterlinie in Maashorst

De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Het is de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland. Ze loopt van Bergen op Zoom tot Grave en een stukje van de waterlinie loopt door het gebied van gemeente Maashorst, namelijk bij Reek: de landweer en Mineursberg bij de Reekse bossen, het Kampement van Frederik Henrik en de 'Schans anno 1602'. Meer informatie over de Zuiderwaterlinie, mooie wandel- en fietsroutes en de historische achtergrond is te vinden op de website www.zuiderwaterlinie.nl.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?