Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Gemeente Maashorst gaat door met project ErvenPlus.

Geplaatst op dinsdag 19 april 2022

Erfeigenaren kunnen zich weer aanmelden voor advies en materialen.

Al jaren gaan de aantallen en soorten erfvogels, zoogdieren en insecten fors achteruit. Erfvogels zijn vogels die leven op het boerenland, maar voor hun broedplaats afhankelijk zijn van erven, hagen en houtwallen in de directe omgeving van boerderijen en landelijk gelegen woningen. Deze afname van diversiteit is reden voor gemeente Maashorst om door te gaan met het project ErvenPlus.

Wethouder Jeroen van den Heuvel: 'Het project ErvenPlus is goed voor de natuur en dus voor de biodiversiteit. Niet alleen erfvogels worden er beter van. Ook kleine zoogdieren zoals de egel en wezel, amfibieën als kikkers en salamanders en niet te vergeten allerlei insecten, zoals libellen, vlinders en bijen profiteren van een erf waar voldoende aandacht is voor biodiversiteit.'

In 2017 is gestart met het project ErvenPlus met de intentie om een aantal (boeren)erven aantrekkelijker te maken voor erfbewonende dieren. De natuurverenigingen Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Vogelwacht Uden en het IVN werkten daar aan mee evenals De Maashorstboeren. Met het beschikbare budget van de gemeenten en de provincie Noord-Brabant werd het mogelijk om 192 erfeigenaren in onze gemeente te voorzien van een advies, nieuwe plantmaterialen, nestkasten en nog vele andere maatregelen ter verbetering van het leefgebied van de erfbewonende dieren.

Aanmelden kan nog

Gemeente Maashorst heeft besloten om ook het komende Ervenplusproject 2022-2024 weer mee te doen. Via Brabants Landschap meldden zich inmiddels weer tientallen erfeigenaren aan. Er is nog ruimte voor een aantal nieuwe aanmeldingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.brabantslandschap.nl/ervenplus.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?