Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Nieuwe ambtsketen voor gemeente Maashorst

Geplaatst op dinsdag 19 april 2022

Juwelier Peters & Peters uit Uden heeft op 19 april de nieuwe ambtsketen voor de gemeente Maashorst overhandigd aan waarnemend burgemeester Rüpp. Daarmee beschikt de gemeente over het officiële teken dat door de burgemeester of zijn vervanger wordt gedragen tijdens officiële plechtigheden.

Ontwerp nieuwe ambtsketen

Voor de nieuwe ambtsketen werd aan drie zilversmeden/juweliers in de gemeente Maashorst gevraagd een ontwerp te maken. Een ambtsketen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De keten moet voorzien zijn van een zilveren penning met daarop het Rijkswapen aan de ene zijde en aan de andere zijde het gemeentewapen en moet eenvoudig draaibaar zijn. Ook moet het tijdloos zijn en draagbaar voor zowel een man als een vrouw.

De drie zilversmeden mochten ieder één ontwerp indienen. De Stuurgroep herindeling van de gemeente Maashorst i.o. heeft ingestemd met het voorkeursontwerp, geselecteerd door de beide voormalige burgemeesters. Het voorkeursontwerp is ingediend door Peters & Peters juweliers uit Uden die daarmee de opdracht kreeg de keten te maken. In overleg is het ontwerp op enkele kleine details aangepast.

Fairtrade zilver

De nieuwe keten bestaat uit een zilveren penning en 550 gram aan zilveren schakels van fairtrade zilver. De ontwerper heeft de oude afbeeldingen van de wapens van de gemeente Landerd en Uden gelaserd in de zilveren schakels . Aan beide zijden twee keer drie, daarmee de drie kernen van de voormalige gemeente Landerd en de drie kernen van de voormalige gemeente Uden symboliserend. Ook heeft hij een afbeelding van een eikenblad verwerkt die symbool staat voor de vele eiken in onze groene gemeente en als symbool van de boom waaronder in een ver verleden belangrijke besluiten door gemeenschappen werden genomen.

Meerdere bedrijven uit de gemeente Maashorst hebben meegewerkt aan het vervaardigen van de keten en de bijbehorende tas zoals technisch tekenaars Julian en Henk Peperkamp, Treseco laser bedrijf, tassenzaak Goodwalt, Ton Schoenmaker voor de bekleding van de tas en Hubo Uden voor de opbergconstructie.

Officiële gelegenheden

De burgemeester is verplicht de ambtsketen te dragen tijdens de vergadering van de gemeenteraad en bij ontvangst van een Commissaris van de Koning, minister of Koning en bij officiële gelegenheden waarbij de burgemeester de gemeente of het Rijk vertegenwoordigt.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?