Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Minder stenen, meer groen

Geplaatst op donderdag 21 april 2022

Bron: Communicatie

Gemeente Maashorst wil de groenste gemeente van Brabant zijn. Om deze ambitie kracht bij te zetten tekende wethouder Jeroen van den Heuvel onlangs voor een lidmaatschap van stichting Steenbreek. 'Door bewust te kiezen voor groen maken we van onze leefomgeving een fijnere woon- en verblijfplek.'

Stichting Steenbreek is de komende vijf jaar partner van de gemeente Maashorst bij vergroeningsacties. 'Wij willen samen met inwoners optrekken voor meer groen en minder verstening in het stedelijk gebied', zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. 'Steenbreek biedt ons de acties en instrumenten om dat te doen.' De gemeente Maashorst geeft hiermee invulling aan haar ambitie van een groenere en duurzamere leefomgeving.

Alle kleine beetjes helpen

Gemeente Maashorst trok al vaker op met Steenbreek. Enkele voorbeelden van acties die in het verleden in samenwerking werden georganiseerd zijn ‘tegel eruit, plant erin’ en de regentonacties. In 2022 gaat de gemeente Maashorst deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Dit is een ludieke landelijke actie van stichting Steenbreek. Doel is zoveel mogelijk verharding te vervangen voor groen. 'Meer groen en minder stenen in de tuin is fijn voor jezelf, veel soorten dieren én goed voor het klimaat', zegt Barbara Tetteroo van Stichting Steenbreek. 'Alle kleine beetjes helpen, en nog meer als veel mensen meedoen. Je hoeft echt geen groene vingers te hebben voor een eenvoudig te onderhouden groene tuin.'

Overeenkomst Steenbreek

Wethouder Jeroen van den Heuvel vult aan: 'Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien en langere perioden van hitte en droogte. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten, beperkingen door droogte en wateroverlast. Op steeds meer plekken gaan we daarom stenen vervangen door groen. Een groene leefomgeving vergroot immers de leefbaarheid in wijken en buurten. Daarom hebben we ook aandacht voor vergroening en afname van verharding bij reconstructies. Zoals in de Rozenlaan in Reek (zie bovenstaande foto). Door bewust te kiezen voor groen maken we van onze leefomgeving een fijnere woon- en verblijfplek. En zorgen we samen voor een klimaatveerkrachtige en gezonde leefomgeving voor mens en dier.'

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?