Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Nieuw paspoort, ID of rijbewijs nodig?

Geplaatst op donderdag 21 april 2022

Veel gemeenten in Nederland hebben lange wachttijden bij de aanvraag van reisdocumenten en rijbewijzen. Ook in onze gemeente Maashorst is dit helaas het geval. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Helpt u mee? Maak dan twee weken voordat uw document verloopt een afspraak voor het aanvragen van een nieuw paspoort, ID of rijbewijs.

Er is niets gewijzigd in de productietijd, uw document ligt nog altijd 6 werkdagen na de aanvraag klaar om op te halen. Het advies is om gelijk met uw afspraak voor de aanvraag ook een afspraak voor het ophalen te maken.

Wees voorbereid

Denkt u eraan om bij de aanvraag de benodigde documenten mee te nemen Dit kunt u nalezen in uw afspraakbevestiging en herinnering en op onze website www.gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?