Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Gemeente Maashorst in strijd tegen de eikenprocessierups

Geplaatst op vrijdag 22 april 2022

Bron: Communicatie

Na een afname in 2020 en 2021 van de eikenprocessierups, moeten we afwachten hoe het eikenprocessierups seizoen van 2022 eruit gaat zien. Onderzoek heeft nog niet uitgewezen dat deze daling een voorbode is voor een verdere afname.

In de maanden mei, juni en juli kan op eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. Op plaatsen waar veel mensen verblijven (zoals langs doorgaande fietspaden), proberen we zo vroeg mogelijk de plaag op milieuvriendelijke wijze te bestrijden.

Manieren van bestrijding

De gemeente zet in op preventieve bestrijding met een biologisch middel dat op het juiste moment op de eiken wordt gespoten. Dit wordt niet bij alle eiken toegepast, aangezien dit ook ten koste kan gaan van andere insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bos- en natuurgebieden en beschermde gebieden van beschermde vlinders worden sowieso niet behandeld. Het bacteriepreparaat dat op de eikenbomen wordt gespoten is biologisch afbreekbaar en is niet schadelijk voor mensen.

Het werk wordt in opdracht van de gemeente Maashorst uitgevoerd door Engelen Groen. Door de beperkte mogelijkheid van aanbrengen wordt door dit groenbedrijf dag en nacht doorgewerkt. Bij voorbaat excuses als dit geluidshinder oplevert. 

De preventieve behandeling is niet een garantie dat de rups dit jaar die boom overslaat. Daarom worden ook dit jaar de nesten weggezogen. Op deze manier worden naast de rupsen ook meteen de vervelende haartjes weggezogen door een soort stofzuiger. U kunt een melding doen wanneer nesten voor overlast zorgen. Hierbij krijgen nesten bijvoorbeeld dicht bij scholen prioriteit boven een weg in het buitengebied.

Naast de jaarlijkse bestrijdingsmethoden probeert de gemeente de omgeving aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit wordt gedaan door het ophangen van koolmezen nestkasten en biodiversiteit in beplanting en kruiden toe te passen. U kunt hier als bewoner van de gemeente Maashorst aan meewerken door bijvoorbeeld mezenkasten in uw tuin op te hangen. Aanwijzingen voor het juist ophangen van de kastjes zijn terug te vinden op de website van de vogelstichting

Start van de bestrijding

Komende weken start de preventieve bestrijding. De bestrijding gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium om met name de processierupsen tegen te gaan en zo min mogelijk andere rupsensoorten te beschadigen. Daar waar beschermde vlinders voorkomen, wordt niet gespoten.

Melden

Wanneer nesten voor overlast zorgen kunt u een Melding Openbare Ruimte doen, zodat de bestrijding in de planning wordt opgenomen. Onder ongediertebestrijding kunt u ‘eikenprocessierups’ selecteren, op die manier komt de melding direct op de juiste plek terecht.

Overlast op uw terrein?

Geven eikenprocessierupsen overlast op eigen terrein dan kunt u contact opnemen met een erkende plaagdierbestrijder.

Meer informatie of vragen

De gemeente Maashorst staat klaar om de overlast van het diertje terug te dringen. Op den duur zal er een natuurlijk evenwicht ontstaan, waarmee de grote overlast teruggedrongen is.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de buitendienst van de gemeente, via het algemene telefoonnummer 0413 - 28 19 11. Meer informatie over de processierupsen en gezondheidsklachten kunt u informatie vinden op de site www.rupsen.info van de GGD.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?