Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

21 inwoners Koninklijk Onderscheiden

Geplaatst op dinsdag 26 april 2022

Bron: Communicatie

Ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen 21 inwoners van de gemeente Maashorst een Koninklijke Onderscheiding. De betrokken inwoners hebben zich ieder op hun eigen wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap en/of de maatschappij. Zij hebben eraan bijgedragen dat de gemeente Maashorst beschikt over een bruisend en actief verenigingsleven.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikte burgemeester Rüpp de Koninklijke onderscheidingen uit in theater Markant in Uden.

Koninklijke onderscheidingen 2022

De heer N.C. (Nico) den Hollander uit Uden en de heer A.H.L. (Ton) van Vuuren uit Uden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden die benoemd zijn tot Lid in de orde van Oranje-Nassau zijn:

De heer P. (Philip) Rekelhoff uit Reek
De heer J.W. (Wim) Jaakke uit Reek
Mevrouw MH.A. (Mariet) Heeren-Rovers uit Odiliapeel
Mevrouw H.M.I. (Riky) den Brok-Verstegen uit Schaijk
De heer W.A. (Wim) den Brok uit Schaijk
De heer A.M. (Arie) Manders uit Schaijk
Mevrouw F. (Cis) Evenwel-van Dommelen uit Uden
Mevrouw (Ine) A.J.M. Biemans-van Erp uit Odiliapeel
De heer P.M. (Peter) Klievink uit Schaijk
Mevrouw J.M.M. (Jeanne) van der Leest-van den Elsen uit Uden
De heer W.A.M. (Wim) van den Hazelkamp uit Reek
Mevrouw J.M.W. (Jo) Verkuijlen-Verbossen uit Uden
De heer A.J.P.A. (Arno) Timmers uit Odiliapeel
Mevrouw J.A.M. (Lindy) Timmers-van Os uit Odiliapeel
De heer G.H.M. (Gerard) Faassen uit Schaijk
Mevrouw F. (Frederike) Raaijmakers-Claassen uit Odiliapeel
De heer P.J.P. (Patrick) Raaijmakers uit Odiliapeel
De heer S. (Sybren) Reitsma uit Zeeland
De heer J.W.A. (Jacques) Pijnappels uit Zeeland

De heer Reitsma en de heer Pijnappels ontvingen de Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten als volksvertegenwoordiger in de voormalige gemeenteraad Landerd. Deze uitreiking stond gepland op 21 december 2021 tijdens de laatste raadsvergadering, maar kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Om deze reden ontvingen de heer Reitsma en de heer Pijnappels de Koninklijke onderscheiding tijdens deze Lintjesregen.

Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd!

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?